Skip to main content
فهرست مقالات

مناسبات اخلاق و حکمت عملی در اخلاق نیکوماخوس

نویسنده:

علمی-ترویجی (حوزه علمیه)/ISC (18 صفحه - از 5 تا 22)

کلیدواژه ها :

اخلاق ،ارسطو ،اخلاق فضیلت ،حکمت عملی ،اخلاق نیکوماخوس

کلید واژه های ماشینی : اخلاق ، ارسطو ، فضیلت ، حکمت عملی ، حکمت عملی در اخلاق نیکوماخوس ، ایـن اسـت کـه فضیلت اخلاقی ، مناسبات اخلاق و حکمت عملی ، فضیلت اخلاقی ، عقل ، انسان

بحث از حکمت عملی، پرداختن به اساسی ترین پرسش های فلسفی انسان است. سوال از اینکه «چه می توان کرد؟» یا «چه باید بکنیم؟» یا «چگونه باید عمل و اقدام کرد؟»، از مهم ترین پرسش های اساسی حیات انسانی است. توضیح عناصر اساسی نظریه حکمت عملی و هویت اخلاق از دیدگاه ارسطو، تحت عنوان توده‌ای از تقسیم‌بندی های متنوع معرفتی و وجودی به نمایش گذاشته است. این تقسیم بندی ها، به نحوی توسط ارسطو به کار گفته شده اند که وجوه مختلف کارکردها و نقش هایی که ما در تهذیب اخلاق و حکمت عملی و حتی علوم انسانی با آن مواجه هستیم، در ضمن یک نظام واحد ترسیم شده اند. این نوشتار بر آن است تا با ارائه نگاهی مستند به نظریة اخلاق ارسطو و تحلیل و بررسی آن، مناسبات بین اخلاق و حکمت عملی را از دیدگاه وی مورد واکاوی قرار دهد.

خلاصه ماشینی:

"در فهم متن فوق از کتاب اخلاق نیکوماخوس ، توجه به این نکته لازم است کـه چنـد خـط پـیش از آن ، ارسطو تصریح می کند که علوم و معرفت سیاسی ، دارای دو بخش اسـت : بخـش قانونگـذاری و بخـش اجرا و عمل کردن و تحقق بخشـیدن بـه اهـداف مطـرح در قـانون . ازاین رو، اقسام حکمت عملی را در دیـدگاه ارسطو می توان در نمودار زیر تصویر کرد: / / "/> نکته دیگری که در نمودار فوق باید متذکر شد، اینکه چون جایگاه حکمت عملی به عنـوان ملکـه و استعدادی است که موجب راهبرد اعمال انسانی به سوی فضائل اخلاقی است ، قسم اول را که به حـوزه فردی و شخصی انسان اختصاص دارد، به عنوان «تهذیب اخلاق » نامگذاری کرده اند. البته لازم بـه یـادآوری اسـت کـه حکمـت عملـی ، بـا هوشمندی (= استعدادی که ما را قادر می سازد در عمل به هدفمان برسـیم = فضـیلت تخنـه ای ) تفـاوت دارد، اما حکمت عملی بدون هوشمندی وجود ندارد (ارسطو، ١٣٧٨، ص ٢٣٦). ارسطو فضیلت منشی یا اخلاقی را این گونه تعریف می کند: فضیلت منش ، ملکه یا حالت راسخی در انسان است که با انتخاب ارتباط دارد و در ما به گونه ای تعادلی وجود پیدا می کند که این گزینش ، حد وسط با تعقل صورت می گیرد؛ تعقلی که انسان با استفاده از حکمت عملـی برای تعیین حد وسط به کار می برد (ارسطو، ١٣٧٨، ص ٦٦)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.