Skip to main content
فهرست مقالات

نخستینه های مطبوعات خراسان

نویسنده:

روزنامه نگاری خراسان قدمتی 117 ساله دارد، اولین روزنامه رسمی در سال 1318 قمری (1278 شمسی) منتشر شد و پس از آن به سرعت روزنامه و مجله های بسیاری توسط خراسانی و غیر خراسانی ها منتشر گردید که بسیاری از آنها نام و آوازه ای در بین مطبوعات ایران پیدا کردند. در این تحقیق برای تورق تاریخ مطبوعات این خطه، به معرفی برخی از اولین های نشریات پرداخته شده تا محققان حوزه های مختلف بهتر بدانند که شروع روزنامه نگاری موضوع مورد تحقیق شان در این سرزمین از کجا آغاز شده است؟

خلاصه ماشینی:

"مشهد هر چند دیرتر از شهرهای تهران ، تبریـز، اصـفهان و شیراز به عرصه روزنامه نگاری پیوسته اما پس از آن حرکت پرشتابی داشـته و روزنامـه و مجله های بسیاری در این دیار چاپ شده و نمونه های فراوانـی از نشـریات هسـتند کـه در تاریخ روزنامه نگاری استان و حتی فراتر از آن ایران تأثیر گذاشته اند که معرفـی تعـدادی از مهمترین و قدیمیترین نشریه های خراسان در ادامه مبحث ، شمه ای مختصـر از تلاشـهای روزنامه نگاران و اصحاب جراید این ناحیه است . روزنامه اردوی همایون : نخستین نشریه غیر رسمی شهرهای خراسان این روزنامه که به عنوان اولین نشریه سفر در ایران نـام بـرده مـیشـود و در برخـی منابع آغاز روزنامه نگاری خراسان نیز به آن نسبت داده شده ، توسط میـرزا علـی نـائینی مشهور به امین الدوله در جریان سفر اول ناصرالدین شاه قاجار به خراسان در اواخر سـال ١٢٨٣ قمری و در مسیر راه در شهرهای سمنان ، سبزوار، طرق و چمـن قهقهـه چـاپ و منتشر شده است که شامل ٤ شماره سفرنامه ای است . نامه دانشکده پزشکی: نخستین نشریه دانشگاهی خراسان پس از تأسیس دانشگاه مشهد یکی از اولین نشریاتی که توسط هیـأت علمـی دانشـگاه چاپ و منتشر شد، مجله «نامه دانشکده پزشکی» بـود کـه اسـاتیدی چـون دکتـر عظـیم اسکوئیان ، سامی راد، میردامادی، رادپور، یوسفی، بهپـور و دیگـران پایـه گـذار آن بودنـد و مدیریت آن به عهده دکتر محمد میردامادی و سردبیری نشریه را دکتر سامی راد به عهـده داشت از همان ابتدا مقاله های پزشکی توسط اعضای هیـات علمـی در آن چـاپ مـیشـد و خیلی زود به یکی از مجلات معتبر علمی در سطح کشور تبدیل شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.