Skip to main content
فهرست مقالات

پیکره نگاری زنان جنگاور

نویسنده:

کلیدواژه ها :

شاهنامه ،نگارگری ،زن ،گردآفرید ،گردیه

کلید واژه های ماشینی : پیکره نگاری زنان جنگاور ، نگاره ، رزم زنان در نگارگری ایرانی ، نگاری زنان جنگاور در نگارگری ، دیوارنگاره ، شاهان ، سهراب ، تصویر بزم و رزم زنان ، داستان رستم و سهراب ، نگاره‌های شاهنامه

تصویر بزم و رزم زنان در نگارگری ایرانی، سابقه ای دیرینه داشته و ریشه های آن را در نقاشی پیش از اسلام می توان جست. رزم سهراب و گردآفرید، پیش از نگاره های شاهنامه، در دیوارنگاره های پنجکنت به تصویر درآمده و با گذر از دوره ی اسلامی در سیاقی دیگر ترسیم شده است. نگاره های شاهنامه، گردیه را نیز در پیکر زنی جنگاور به تصویر درآورده اند. این جستار، پیشینه ای از پیکره نگاری زنان جنگاور در نگارگری ایرانی ارائه می دهد. در تاریخ نقاشی ایران با آثار بی شماری مواجه می شویم که در آن شاه اهمیت محوری دارد. شاهان برای ثبت رویدادهای زمان خود و اثبات برتری خویش نسبت به پیشینیان، علاقه ی خاصی به چهره نگاری و تصویرگری عظمت دربارشان نشان می دادند. چهره سازی شاهان و درباریان، وسیله مشروعی برای جاودانه ساختن نام و آوازه ی شاهان به شمار آمد.

خلاصه ماشینی:

"/ ٢- نبرد سـهراب و گردآفریـد، نسـخۀ شماره ١٢٦٨٨ Oriental محفوظ در کتابخانۀ بریتانیـا در لنـدن ، مورخ ١١ محرم ٨٥٠ خاســتگاه مازنــدران ، متعلــق بــه دورة تیموری، ابعاد نگاره ٨٥×١٧٦م م / / نگاره شماره ٣ نگاره شماره ٤ ٣- نبرد سهراب و گردآفرید، نسخۀ شماره ٤٢٥١ . زن ، شاهنامه ، گردآفرید، گردیه ، نگارگری پیکره نگاری زنان جنگاور در نگاره های حماسی نولدکه معتقد است که زنان در شاهنامه نقش فعالی ندارند و تنها زمانی ظاهر مـیشـوند کـه عشقی یا هوسی در میان باشد (٨٩-٨٨ :١٩٣٠ ,Noldeke). طبـق نظر خالقی مطلق روایت دوم در شناخت داستان رستم و سهراب و چگونگی تطور این افسـانه اهمیت به سزایی دارد (همان : ٣١-٣٢). رزم سهراب و گردآفرید، پیش از نگاره های شاهنامه ، در دیوارنگاره های پنجکنت به تصویر در آمده و با گـذر از دورة اسـلامی در سیاقی دیگر ترسیم شده است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.