Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کلانتری ها؛ (مورد مطالعه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (30 صفحه - از 11 تا 40)

کلیدواژه ها :

الگو ،ارزیابی عملکرد ،عملکرد ،ارزیابی ،ناجا ،کلانتری ها ،فرماندهی انتظامی شهر تهران

کلید واژه های ماشینی : طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کلانتری ، الگوی ارزیابی عملکرد کلانتری ها ، ناجا ، ارزیابی عملکرد ، طراحی ، الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد کلانتری ، ارزیابی عملکرد کلانتری هـای ناجـا ، الگوی ارزیابی عملکرد کلانتری هـای ، ارزیـابی عملکـرد ، ذی نفعان

زمینه و هدف: دست یابی به الگوی ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر برای کلانتری ها یکی از دغدغه های فرماندهان و مدیران ناجا است تا به وسیله آن اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه عملکرد امروز کلانتری ها به دست آورده و با نگاه به آینده، به سمت بهبود مستمر گام بردارند. بر همین اساس این تحقیق با هدف؛ طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کلانتری ها انجام گرفته است. روش شناسی: این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی است و اطلاعات و داده های لازم به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از طریق مشاهده، مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک جمع آوری شده است. با توجه به اهمیت مصاحبه ها، برای تجزیه و تحلیل آنها از روش تحلیل مضمون استفاده می شود و آخرین دست آوردهای موجود در زمینه ارزیابی عملکرد، به کمک متاسنتز مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. به منظور طراحی الگو و شناسایی روابط میان ابعاد الگو از روش الگوسازی ساختاری تفسیری استفاده می شود. جامعه آماری این تحقیق شامل؛ معاونین و روسای پلیس پیشگیری ناجا، سرکلانتران و روسای کلانتری های ویژه فاتب و اساتید نخبه عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی به تعداد 100 نفر است، روش نمونه گیری، گلوله برفی است. یافته ها: با توجه به جداول سطح بندی مربوط به ابعاد ورودی موثر برارزیابی عملکرد کلانتری ها، به ترتیب؛ سیاست ها و قوانین، بودجه و اعتبارات، توانمندسازی و یادگیری، ظرفیت و توان و فرآیندهای داخلی، می باشند و ابعاد خروجی موثر بر ارزیابی عملکرد کلانتری ها به ترتیب شامل؛ پیامدها و تاثیرات اجتماعی، ذی نفعان داخلی و ذی نفعان خارجی می باشند. نتیجه گیری: الگوی طراحی شده دارای چهار وجه (بعد) به عنوان ورودی درون سازمانی شامل؛ بودجه و اعتبارات، توانمندسازی و یادگیری، ظرفیت و توان، فرآیندهای داخلی و بودجه و یک بعد خروجی سازمانی با عنوان سیاست ها و قوانین و همچنین دارای دو بعد ذی نفعان و سرآمدی اجتماعی به عنوان ابعاد خروجی است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.