Skip to main content
فهرست مقالات

امکان سنجی به کارگیری مبنای تعهدی تعدیل شده در نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ناجا

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (20 صفحه - از 105 تا 124)

کلیدواژه ها :

دارایی های سرمایه ای ،درآمدهای قابل اندازه گیری ،هزینه های تحقق یافته ،بدهی های بلند مدت ،استهلاک دارایی های سرمایه ای

کلید واژه های ماشینی : ناجا ، حسابداری ، امکان‌سنجی به‌کارگیری مبنای تعهدی تعدیل‌شده ، مبنای حسابداری تعهدی تعدیل‌شده استفاده ، نظام حسابداری و گزارشگری مالی ، تعهدی تعدیل‌شده در نظام حسابداری ، جریان منابع اقتصادی در ناجا ، گزارشگری مالی در ناجا ، مبنای تعهدی تعدیل ، حسابداری ناجا از مبنای حسابداری

زمینه و هدف: گزارشگری مالی به عنوان ابزار ایفای مسئولیت پاسخگویی، اعمال روش صحیح و منطبق با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، نقش درخور ملاحظه ای در ارائه صحیح اطلاعات در صورت های مالی جامع دولت و واحدهای تابعه و به تبع آن، ایفای هرچه بهتر مسئولیت پاسخگویی خواهد داشت. هدف کلی این تحقیق؛ بررسی امکان سنجی به کارگیری مبنای تعهدی تعدیل شده در نظام حسابداری و گزارشگری مالی ناجا است. روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق شامل روسای ادارات مالی استان ها به تعداد 116 نفر است که برای آزمون آنها از روش تمام شماری استفاده شده است. داده های جمع آوری شده از طریق آزمون های تی، دو جمله ای و روش اسناد کاوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: براساس نتایج تحقیق، درآمدهای حاصله از خدمات ناجا به صورت اتکاپذیر قابل اندازه گیری بوده و در مهلت مورد تاکید در مبنای تعهدی تعدیل شده قابل وصول می باشد، از طرف دیگر هزینه های ناجا در زمان تحمل، قابل شناسایی و گزارش است. دارایی های سرمایه ای و بدهی های بلند مدت در ناجا قابل ثبت و انعکاس در گزارشات مالی اساسی بوده و از طرف دیگر محاسبه استهلاک دارایی های سرمایه ای با هدف به کارگیری جریان منابع اقتصادی در ناجا، امکان پذیر است. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد که ناجا از شرایط لازم برای بکارگیری مبنای تعهدی تعدیل شده برخوردار می باشد. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، ناجا از شرایط لازم جهت استفاده از معیار جریان منابع اقتصادی برخوردار می باشد. لذا توصیه می شود در نظام حسابداری ناجا از مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده استفاده شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.