Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی ریسک اعتباری در نظام بانکی (موردمطالعه: بانک قوامین)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (20 صفحه - از 109 تا 128)

کلیدواژه ها :

تسهیلات ،ریسک اعتباری ،بانک قوامین ،مطالبات غیرجاری(معوق) ،اعتبارسنجی مشتریان

کلید واژه های ماشینی : تسهیلات ، بانک ، ریسک اعتباری ، میزان درآمد تسهیلات گیرنده ، ارزیابی ریسک اعتباری در نظام ، مشتریان ، اعطای تسهیلات و اعتبارسنجی مشتریان ، پرونده‌های معوق شعب بانک ، مطالبات معوق ، نظام بانکی پرداخت تسهیلات

زمینه و هدف:در سراسر جهان بانک ها یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار می روند. یکی از مهمترین فعالیت های نظام بانکی پرداخت تسهیلات می باشد که در سال های اخیر به دلیل عدم کارایی در مدیریت ریسک اعتباری، بحران هایی را در نظام بانکی و بازار پول به وجود آورده است. در این مقاله تلاش شده است با هدف کاهش میزان ریسک اعتباری در بانک ها و اعتبارسنجی مشتریان (مشتریان حقیقی) عوامل مرتبط با مطالبات معوق در نظام بانکی کشور به ویژه بانک قوامین، شناسایی و ضرورت و اهمیت توجه به آن عوامل در زمان اعطای تسهیلات به شعب و بخش اعتباری بانک توصیه شود. روش شناسی:روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرونده های معوق شعب بانک قوامین شهر تهران بین سال های 1384 تا 1389 به تعداد 6014 پرونده بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 400 پرونده تسهیلاتی معوق به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفت. در تحقیق حاضر، به منظور آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی اسپیرمن و به منظور تعیین اولویت عوامل موثر از آزمون فریدمن استفاده شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای نوع وثیقه، میزان درآمد تسهیلات گیرنده، نوع ضمانت، جنسیت و سابقه اعتباری فرد وام گیرنده در شعبه با احتمال معوق شدن تسهیلات رابطه معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که به ترتیب سابقه اعتباری فرد وام گیرنده، میزان درآمد تسهیلات گیرنده، نوع وثیقه و شغل ضامن از تاثیرگذارترین عوامل در ریسک اعتباری بوده و این عوامل در زمان اعطای تسهیلات و اعتبارسنجی مشتریان باید مورد توجه شعب بانک قرار گیرد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.