Skip to main content
فهرست مقالات

الگوی زنجیره تامین چابک ناجا

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (22 صفحه - از 51 تا 72)

کلیدواژه ها :

ناجا ،زنجیره تامین چابک ،یکپارچگی ،چابک

کلید واژه های ماشینی : الگوی زنجیره تأمین چابک ناجا ، الگوی زنجیره تامین چابک ناجا ، اطلاعات ، سازمان ، ویمال و کومار ، زنجیره تأمین چابک ناجا ارتباط ، طراحی الگوی زنجیره چابک ، ابعاد زنجیره تأمین چابک ناجا ، ابعاد زنجیره تامین چابک ناجا ، راهبردی

زمینه و هدف: زنجیره های تامین امروزی که در محیطی با عدم اطمینان همراه هستند، چنانچه بتوانند از رویکردها و راهبردهای نوین بر اساس دیدگاه سیستمی استفاده کنند، قادر خواهند بود تا سازمان خود را در راستای بهبود و تعالی هدایت نمایند. راهبرد چابک یکی از این راهبردها است، از این رو، این تحقیق در راستای طراحی الگویی برای زنجیره تامین چابک با تاکید بر محیط فعالیت پلیس است. روش شناسی: این تحقیق از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان زنجیره تامین ناجا و نمونه آماری شامل 103 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. در این تحقیق پس از طراحی الگوی مفهومی، از پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است و برای بررسی تاثیر هر یک از متغیرها، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS و رتبه بندی آنها از آزمون فریدمن استفاده گردیده است. یافته ها: یافته ها مبیین آن است که که ابعاد زنجیره تامین چابک ناجا شامل یکپارچگی، مدیریتی، تولید و خدمات، مشتری مداری، راهبردی وسازمان مجازی می باشند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که ابعاد تاثیر گذار در زنجیره تامین چابک نیز شامل یکپارچگی، مدیریتی، تولید و خدمات، مشتری مداری، راهبردی و سازمان مجازی هستند. همچنین نتایج حاصل از انجام آزمون فریدمن حاکی از آن می باشد که اولویت بندی ابعاد چابک به ترتیب شامل سازمان مجازی، مشتری مداری، مدیریت، راهبردی، تولید و خدمات و یکپارچگی بوده از طرف دیگر با توجه به مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات می توان گفت، طراحی الگوی زنجیره چابک امری اقتضایی و مختص هر سازمان با توجه به شرایط حاکم بر محیط سازمان و همچنین شرایط درون سازمان می باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.