Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی مدل مقدار سفارش اقتصادی با پارامترهای فازی تصادفی (مورد مطالعه: آماد و پشتیبانی ناجا)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (16 صفحه - از 143 تا 158)

کلیدواژه ها :

عدد فازی مثلثی ،متغیر تصادفی فازی ،مقدار سفارش اقتصادی ،برنامه ریزی با قیود احتمالی

کلید واژه های ماشینی : فازی ، طراحی مدل مقدار سفارش اقتصادی ، مقدار سفارش اقتصادی ، مدل ، پارامترهای فازی تصادفی ، متغیر تصادفی فازی ، عدد فازی مثلثی ، انبارش ، مسائل مقدار سفارش اقتصادی ، هزینه

زمینه و هدف: در اغلب مسائل مقدار سفارش اقتصادی (EOQ)، برخی از پارامترها قطعی، برخی تصادفی و برخی فازی در نظر گرفته می شوند در حالی که در جهان واقعی، متغیرهایی وجود دارند که در عین تصادفی بودن ماهیت فازی نیز دارند که به آنها متغیرهای تصادفی فازی می گویند. در مدل پیشنهادی این مقاله، تقاضای (مصرف) کالا یا مواد، تصادفی فازی است. ضمنا فضای موجود برای انبارش و حداکثر سفارش مجاز نیز فازی در نظر گرفته شده است. مدل پیشنهادی در مدیریت تهیه و توزیع مواد غذایی معاونت آماد و پشتیبانی ناجا جهت برنامه ریزی تامین و نگهداری دو کالای گوشت قرمز و برنج به کار گرفته شده است. هدف، تعیین مقدار سفارش اقتصادی هر یک از کالاها به منظور حداقل کردن هزینه کل تامین و نگهداری با رعایت محدودیت فضای انبارش بوده است. روش: برای تبدیل تابع هدف به عبارتی قطعی از غیر فازی ساز میانگین وزنی و E-Model استفاده شده است. برای محدودیت انبار که شامل پارامتر فازی است از تکنیک برنامه ریزی امکان و برای محدودیت حداکثر سفارش مجاز که شامل هر دو نوع پارامتر فازی و تصادفی فازی است، از روش کلاسیک برنامه ریزی با قیود احتمالی و تلفیق احتمال و امکان استفاده نموده ایم. پس از اعمال تکنیک مسئله به یک مدل برنامه ریزی غیر خطی غیر فازی و غیر تصادفی تبدیل می گردد که قابل حل با روشها برنامه ریزی غیر خطی می باشد. یافته ها: با حل مسئله به روش ضرائب لاگرانژ و با استفاده از نرم افزار Matlab، مقدار سفارش اقتصادی برای هر یک از کالاها به ترتیب 2326 و 18652 تن به دست آمده است. نتیجه گیری: مدل و روش حل پیشنهادی، قابلیت تبیین و حل مسئله تعیین مقدار سفارش اقتصادی وقتی که تقاضای کالا ، تصادفی فازی و فضای موجود برای انبارش و حداکثر سفارش مجاز فازی باشند دارد. روش به کار رفته برای غیر فازی نمودن پارامترها و محدودیتها نسبت به بسیاری از روشها از جمله برش α آسان تر است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.