Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر دولت الکترونیک بر حاکمیت خوب در پرتو درجه توسعه یافتگی کشورها

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (22 صفحه - از 45 تا 66)

کلیدواژه ها :

توسعه یافتگی ،دولت الکترونیک ،حاکمیت خوب

کلید واژه های ماشینی : دولت الکترونیک ، حاکمیت خوب ، توسعه ، درجه توسعه ، فناوری اطلاعات ، دولت الکترونیک و حاکمیت خوب ، تاثیر دولت الکترونیک بر حاکمیت ، پرتو درجه توسعه‌یافتگی کشورها ، مشارکت ، دولت الکترونیک بر بهبود حاکمیت

زمینه و هدف: حاکمیت خوب را می توان رویکرد، فرایند و شیوه اداره امور عمومی با مشارکت و تعامل سازنده سه بخش دولتی، خصوصی و مدنی تعریف کرد. در کنار این مفهوم، دولت الکترونیک کاربرد اینترنت بر اساس فناوری اطلاعات برای فراهم آوردن اطلاعات و خدمات مورد نیاز کاربران برای ایجاد حاکمیت خوب موثر و کارآمد می باشد. هدف پژوهش حاضر، مطالعه و بررسی در خصوص تاثیر به کارگیری دولت الکترونیک بر بهبود حاکمیت خوب با اثر متغیر تعدیل کننده درجه توسعه یافتگی در کشورهای مختلف جهان است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی، پیمایشی از نوع هم بستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کشورهای جهان می باشد، که تعداد آنها 209 کشور است. حجم نمونه نیز شامل 184 کشور جهان است که در پایگاه داده بانک جهانی داده های مرتبط با حاکمیت خوب و در پایگاه داده سازمان ملل داده های مرتبط با دولت الکترونیک موجود است. یافته ها: بررسی نتایج تحقیق مبین آن است که بین دولت الکترونیک و حاکمیت خوب در کشورهای مختلف جهان رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد. هم چنین درجه توسعه یافتگی کشورها بر میزان تاثیر دولت الکترونیک بر حاکمیت خوب اثرگذار است. نتیجه گیری: بررسی نتایج تحقیق نشان می دهد که دولت الکترونیک تاثیر معناداری بر حاکمیت خوب در کشورهای مختلف جهان دارد و درجه توسعه یافتگی کشورها این تاثیرگذاری را تقویت می کند. دلالت ضمنی این یافته ها برای دولت ایران آن است که استقرار دولت الکترونیک در قالب طرح تکفا می تواند به تعمیق حاکمیت خوب در کشور منجر شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.