Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی چارچوب های معماری سازمانی و انتخاب چارچوب برتر برای معاونت فاوا ناجا

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (32 صفحه - از 109 تا 140)

زمینه و هدف: معماری سازمانی روشی موثر برای تطبیق اهداف راهبردی سازمان ها با فناوری اطلاعات می باشد. مهمترین کاربرد معماری سازمانی، ایجاد هماهنگی میان لایه های ماموریتی و فناوری اطلاعات سازمان، با هدف استفاده بهینه از امکانات فناوری اطلاعات برای کمک به اهداف و ماموریت های سازمان می باشد. با توجه به گستردگی ماموریت معاونت فاوا و افزایش مطالبات پلیس های تخصصی در بهره گیری از فناوری اطلاعات، معماری سازمانی می تواند نقش اساسی در این راستا ایفا کند. چارچوب معماری سازمانی، الگوهای تعریف شده و ساختاری منطقی برای دسته بندی خروجی های معماری و تنظیم مراحل کاری سازمان ارائه می دهند. هدف: هدف این تحقیق ارزیابی چارچوب های مهم معماری سازمانی و انتخاب مناسب ترین چارچوب برای استفاده در معاونت فاوا ناجا می باشد. روش: در این تحقیق براساس مطالعات انجام شده با پیشنهاد معیارهایی که اهمیت آنها با اخذ نظر کارشناسان فناوری اطلاعات معاونت فاوا ناجا مشخص می گردد، چارچوب های مطرح در حوزه معماری سازمانی ارزیابی شده و با توجه به اهمیت معیارها و نتایج ارزیابی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شده و چارچوب مناسب برای معاونت فاوا ناجا انتخاب می گردد. یافته ها: با توجه به نتایج ارزیابی چارچوب ها براساس معیارها و وزن معیارها، و محاسبات روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، چارچوب معماری سازمانی زکمن دارای بهترین رتبه می باشد و رتبه های بعدی به ترتیب مربوط به چارچوب های معماری سازمانی سی فور آی اس آر/دوداف، فدرال و توگف می باشد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مناسب برین چارچوب معماری سازمانی برای استفاده در معاونت فاوای ناجا، چارچوب معماری سازمانی زکمن می باشد.

خلاصه ماشینی:

"پیشنهادها با توجه به فعالیت های بسیار ارزنده انجام شده در حوزه معماری سـازمانی در کشـور و سابقه خوب چارچوب معماری سازمانی زکمـن در سـطح جهـانی و نتـایج حاصـل از ارزیابی و رتبه بندی چارچوب ها که نشان داد چارچوب زکمن مناسب تـرین چـارچوب برای سفارشی سازی در فاوا ناجا است ، موارد زیر پیشنهاد می شود: انجام سفارشی سازی چارچوب زکمن برای معاونت فاوا ناجا با توجه به ویژگـی هـای معاونت فاوا؛ تبیین معماری های سازمانی وضع موجود و وضع مطلوب معاونت فاوا و تهیه برنامـه گذار از وضع موجود به وضع مطلوب ؛ برخی از قابلیت های مناسبی که برای استفاده از معمـاری سـازمانی در فـاوا ناجـا بـه چشم می خورد عبارت اند از:  استقبال خوب مدیران فناوری اطلاعات سازمان از بـه کـارگیری رویکـرد معمـاری سازمانی ؛  در اختیار داشتن نیروی انسانی مستعد و باتجربه برای اجرای طرح ؛  توجه به ضرورت امر و کسب رتبه قابل قبـول در سـطح کشـور از نظـر اسـتفاده از فناوری اطلاعات در فاوا ناجا. جدول ١: معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی چارچوب های معماری سازمانی عنوان معیار 1 جنبه ها یا دیدهای مختلف معماری 2 همپوشانی اطلاعات 3 میزان استفاده از چارچوب 4 محصولات معماری 5 پویایی و انعطاف پذیری 6 مدیریت پیچیدگی 7 مناسب بودن برای سازمان های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات در این بخش معیارهای پیشنهادی بـرای ارزیـابی چـارچوب هـای معمـاری سـازمانی تشریح می شوند. روش : در این تحقیق بر اساس مطالعات انجام شده با پیشنهاد معیارهایی که اهمیت آنها با اخذ نظر کارشناسان فناوری اطلاعات معاونت فاوا ناجا مشخص می شود، چارچوب های مطرح در حوزه معماری سازمانی ارزیابی شده و با توجه به اهمیت معیارها و نتایج ارزیابی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شـده و چارچوب مناسب برای معاونت فاوا ناجا انتخاب می گردد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.