Skip to main content
فهرست مقالات

ارائه الگوی ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (24 صفحه - از 11 تا 34)

کلیدواژه ها :

پارک های علم و فناوری ،ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری ،رویکرد کیفی و کمی

کلید واژه های ماشینی : پارک ، ارائه الگوی ارزیابی عملکرد پارک ، علم و فناوری ، ابعاد الگوی ارزیابی عملکرد پارک ، مدیریت کارکنان ، الگوی ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی ، الگوی ارزیابی عملکرد پـارک هـای ، شاخص اندازه‌گیری عملکرد پارک علم ، مدیریت ، الگوی ارزیابی عملکرد پارک ها

زمینه و هدف: یکی از چالش هایی که پارک های علم و فناوری- با گذشت دو دهه از شروع فعالیتشان در کشور- با آن مواجه هستند، نبود یک نظام کارآمد ارزیابی عملکرد دقیق با هدف کمک به تصمیم گیران، سیاست گذاران و مدیران برای توسعه این پارک هاست. این پژوهش با هدف ارائه الگوی مناسب، برای ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری در کشور انجام شده است. روش شناسی: در اجرای این تحقیق از دو رویکرد کیفی و کمی به صورت تلفیقی استفاده شده است. از طریق بررسی مبانی نظری، تحلیل اسناد و مدارک و نظرخواهی از 20 نفر از خبرگان و با استفاده از فن دلفی، الگوی ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی در پارک های علم و فناوری، طراحی و با مشورت خبرگان تکمیل شد. برای ارزیابی الگو، پرسشنامه تحقیق به صورت میدانی، در بین 260 نفر از کارشناسان و مدیران شاغل در پارک های علم و فناوری تهران توزیع شد. تحلیل داده ها با استفاده از الگو سازی معادلات ساختاری انجام شده است. یافته ها: الگوی ارزیابی عملکرد نهایی، در قالب هشت بعد (خلق ارزش اقتصادی و تولید ثروت، تعامل و هم افزایی، برنامه ریزی و مدیریت، فرهنگ سازمانی، رویکرد استراتژیک، رویکرد نسبت به مشتری(ارباب رجوع) و تشویق سرمایه گذاری و مدیریت کارکنان) به همراه شاخص های مرتبط، شناسایی و طبقه بندی شده است. نتیجه گیری: مولفه های مدیریت کارکنان و رویکرد نسبت به مشتری(ارباب رجوع)، مهم ترین ابعاد الگوی ارزیابی عملکرد پارک ها شناسایی شده اند. بر این اساس، پیشنهادهایی جهت مدیریت اثربخش عملکرد این پارک ها ارائه شده است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.