Skip to main content
فهرست مقالات

روش های جلب مشارکت خانو اده ها در پیشگیری از مصرف مو اد اعتیا دآور

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (13 صفحه - از 24 تا 36)

زمینه و مقدمه: رواج روزافزون مصرف مواد مخدر به ویژه توسط جوانان، نشانگر عدم موفقیت روش های فعلی مبارزه با مواد مخدر است و نیازمند آن است تا علاوه بر مبارزه، تلاش بیشتری در زمینه پیشگیری از مصرف مواد مخدر صورت پذیرد ، ولی امر پیشگیری مستلزم مشارکت تمام آحاد جامعه است. تحقیق حاضر به دنبال بررسی روش های جلب مشارکت خانواده ها در پیشگیری از مصرف مواد مخد ر است. روش: تحقیق از نوع نگرش سنجی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، خانواده های ساکن در شهر تهران هستند که با استفاد ه از فرمول کوکران حجم نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 384 نفر تعیین شد ه است. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است (α= 0.908). برای تجزیه و تحلیل داد ه ها، از آماره های توصیفی و تحلیلی (آزمون های کای اسکوئر و فرید من) استفاده شد ه است. یافته ها: در حال حاضر مشارکت خانواد ه ها د ر اقدامات پیشگیرانه از مصرف مواد مخدر بسیارکم می باشد و اقدامات نیز بیشتر در حیطه مراقبت از فرزندان و دوستان خود در عدم ابتلاء به مواد مخدر می باشد . نتیجه گیری: علاقه نسبتا زیادی در بین خانواده ها برای مشارکت در امر پیشگیری وجود دارد و این امر مستلزم مهیاکرد ن امکانات و ارایه خدمات لازم از سوی مسئولین و تشویق و ترغیب خانواده ها به این امر و کاهش موانع و مشکلات موجود در این زمینه می باشد .


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.