Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه و رتبه بندی مقیاس های سلامت عمومی زنان بزه دیده جرم با زنان عادی در شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (15 صفحه - از 5 تا 19)

کلیدواژه ها :

سلامت عمومی ،زنان بزه دیده ،بزه دیدگان جرم ،سلامت زنان بزه دیده ،آثار جرم

کلید واژه های ماشینی : سلامت عمومی زنان بزه ، سلامت عمومی زنان بزه ، جرم ، جرم ، سلامت ، سلامت ، سلامت روان زنان بزه ، سلامت روان زنان بزه ، سلامت روان ، سلامت روان

زمینه و هدف: بزه دیده فردی است که از نظر جسمی و روانی یا اقتصادی یا حقوقی دچار آسیب شده است. بزه دیدگی می تواند همراه آسیب های فراوانی باشد که از آن جمله می توان به آسیب ها روان شناختی آن اشاره کرد. هدف این مطالعه، مقایسه سلامت عمومی و رتبه بندی مقیاس های آن در زنان بزه دیده جرم و افراد عادی بوده است. روش: تحقیق حاضر از نظر ماهیت، جزء تحقیقات پس رویدادی یا علی – مقایسه ای است. جامعه اول آن شامل زنان بزه دیده و جامعه دوم آن زنان عادی شهر تهران بوده اند که از نمونه جامعه اول 99 نفر به صورت روش نمونه گیری در دسترس و نمونه جامعه دوم شامل 123 نفر به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده و سلامت عمومی آنان از طریق پرسشنامه GHQ مورد اندازه گیری و مقایسه قرار گرفت. یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد؛ اولا بین میانگین مقیاس های سلامت دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد که این تفاوت فقط در مقیاس مشکلات جسمانی معنادار نیست. به عبارت دیگر، هر چند گروه بزه دیده از نظر مشکلات جسمانی دارای میانگین بالاتری است، ولی این تفاوت معنادار نیست و ثانیا بین میانگین رتبه ای مقیاس های سلامت روان زنان بزه دیده تفاوت وجود دارد، به طوری که مشکلات ارتباط اجتماعی دارای بالاترین و افسردگی دارای پایین ترین میانگین رتبه ای است. نتیجه گیری: می توان گفت به جز مقیاس مشکلات جسمانی، در سایر مقیاس ها تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد و مشکلات ارتباطی بالاترین میانگین رتبه ای در بین زنان بزه دیده به خود اختصاص داده است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.