Skip to main content
فهرست مقالات

نقش میزان پایبندی زنان خانواده ها به سبک زندگی اسلامی در پیش بینی تعارضات خانوادگی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 49 تا 66)

کلیدواژه ها :

خانواده ،اختلافات زناشویی ،تعارضات زناشویی ،سبک زندگی اسلامی

کلید واژه های ماشینی : زنان ، زنان ، سبک زندگی اسلامی ، سبک زندگی اسلامی ، پایبندی زنان خانواده‌ها به سبک ، پایبندی زنان خانواده‌ها به سبک ، تعارضات زناشویی ، تعارضات زناشویی ، سبک زندگی اسلامی در پیش‌بینی ، سبک زندگی اسلامی در پیش‌بینی

زمینه و هدف: سبک زندگی یکی از عناصر موثر در میزان رضایت زناشویی و بروز اختلافات خانوادگی است. این مطالعه با هدف بررسی نقش پایبندی زنان خانواده ها به سبک زندگی اسلامی در پیش بینی تعارضات خانوادگی انجام گرفت. مواد و روش: روش مطالعه به صورت توصیفی- همبستگی بود و جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل ساکن استان اردبیل بودند. از بین این زنان، 377 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و با پرسش نامه های سبک زندگی اسلامی (ILST) و تعارضات زناشویی (MSQ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه بر روی نرم افزار SPSS-16 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مولفه های اجتماعی، باورها، اخلاقی، مالی، خانوادگی، سلامت، تفکر و علم، امنیتی - دفاعی و مولفه زمان شناسی سبک زندگی اسلامی با کلیه مولفه های تعارضات زناشویی رابطه منفی و معکوس دارند و این مولفه ها 37 درصد از واریانس تعارضات زناشویی را تبیین می کنند (001/ 0>p). نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که هر چه میزان پایبندی به سبک زندگی اسلامی در بین خانواده ها بیشتر باشد، میزان اختلافات و تعارضات زناشویی کمتر می شود و برعکس، هر چه قدر میزان پایبندی به سبک زندگی اسلامی کمتر باشد، میزان بروز تعارضات زناشویی بیشتر می شود. این نتایج، تلویحاتی را برای استفاده متخصصان و آسیب شناسان فرهنگی، روانی و اجتماعی از ترویج و ارتقای سبک زندگی اسلامی در بین زنان خانواده ها در راستای پیشگیری از آسیب ها و اختلافات زناشویی به دنبال دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.