Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش فناوری های ارتباطی در امنیت عمومی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (13 صفحه - از 37 تا 49)

تلفن همراه از پدیده های نوظهور عصر الکترونیک و دنیای امروز است که در چند دهه اخیر به عنوان یک وسیله ارتباط جمعی، جایگاه ویژه ای در میان مردم به ویژه جوانان پیدا کرده است. مسئله اصلی این پژوهش بررسی نقش فناوری های ارتباطی در امنیت عمومی با تاکید بر بلوتوث است که مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تبیین نقش بلوتوث در امنیت عمومی است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی است. و جامعه آماری آن را دانشجویان دختر و پسر در مقطع کارشناسی رشته های علوم اجتماعی دانشگاه های سراسری شهر تهران ودانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب(8000نفر)تشکیل می دهند. که به روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 321 نفر انتخاب و با استفاده ازابزار پرسش‌نامه مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد تبادل اطلاعات ضد اخلاقی باعث کاهش احساس امنیت اخلاقی در جامعه شده و به علت محدودیت و ممنوعیت برخی مسائل در رسانه ملی این تبادل اطلاعات بیشتر صورت می پذیرد. بیشتر موضوعات و سوژه های تبادل شده به ویژه در تجمع غیر قانونی شعارهای اجتماعی، سیاسی و. . . بوده که پیش از تجمع و از طریق فضای مجازی صورت می پذیرد و از فناوری بلوتوث در این مواقع کمتر استفاده می شود.

خلاصه ماشینی:

"ایـن پژوهش در پی دستیابی به پاسخ این سوال ها است : فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات به ویژه بلوتوث چه نقشـی در تأمین امنیت عمومی دارد و چه فرصت ها و تهدیدهای امنیتی و اطلاعاتی می تواند داشـته باشـد؟ افـراد در تبـادل اطلاعات از طریق بلوتوث چه اهدافی را دنبال می کنند؟چه موضوع و سوژه هایی از طریق بلوتـوث توسـط برخـی از افراد (به ویژه در تجمع های غیر قانونی) تبادل می شود؟ پیشینه پژوهش در بیان پیشینه تحقیق میتوان گفت به طور کلی هیچ یک از تحقیق های تجربی پیشین ، به طور خاص بـه بررسـی نقش بلوتوث در امنیت عمومی با تأکید بر تهدیدها و فرصت ها نپرداخته است . ٠>p)معنـادار اسـت ؛ یعنی بین نوع موضوع ها و سوژه های تبادل شده توسط برخی از افراد(به ویژه در تجمعات غیر قـانونی) تبـادل شـده در بلوتوث با امنیت عمومی رابطه معناداری وجود دارد. ٢=m)بنابراین اکثر پاسخ گویان معتقدند که به هر میزان رسانه ملی به رسالت خود کـه همـان انعکـاس سـالم اخبار و اطلاعات است کمتر عمل کند، این زمینه فراهم میشود که افراد در فضاهای مجازی ازجمله بلوتـوث اقـدام به تبادل اطلاعات کنند و بعضا این اطلاعات فاقد صحت و سقم بوده و بستر شایعه پراکنی به وجود میآید که باعث بروز تبعات منفی از جمله کاهش احساس امنیت و به تبع آن باعث کاهش امنیت عمومی در جامعه خواهد شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.