Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین فرآیند تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 9 تا 34)

کلیدواژه ها :

جمهوری اسلامی ایران ،فرآیند ،تحقیقات مقدماتی ،جرایم سایبری ،پی جویی جرم

کلید واژه های ماشینی : جرایم ، جرایم سایبری ، تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری ، فرآیند تحقیقات مقدماتی در جرایم ، فرآیند تحقیقات مقدماتی جرایم سایبری ، اطلاعات ، حقوق ، مجرمان ، تبیین فرآیند تحقیقات مقدماتی ، فرآیند پی‌جویی در تحقیقات قضایی

گسترش جرایم سایبری در دنیا، باعث می شود تا دولت ها به فکر ایجاد سازوکاری قانونی و حقوقی در امر رسیدگی و مبارزه با این گونه جرایم باشند. به دلیل اهمیت فرآیند پی جویی در تحقیقات قضایی و رسیدگی به علل وقوع و کشف جرم در این تحقیق تلاش بر آن است تا فرآیند تحقیقات مقدماتی جرایم سایبری در جمهوری اسلامی ایران بررسی شود. این پژوهش از نظر نوع و هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی و از نظر جمع آوری اطلاعات در زمره تحقیقات پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان و متخصصان پلیس فتا ناجا و خبرگانی که در امر پی جویی جرایم سایبری فعالیت دارند به تعداد 60 نفر تشکیل می دهند و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه ای محقق ساخته است. در بحث اقدامات قبل از وقوع جرم، موضوع پیشگیری، اطلاع رسانی و آموزشی و در مباحث اقدامی حین و بعد از وقوع جرم سایبری، به بحث پی جویی و مبارزه با جرایم، شناسایی مجرم و شگرد مجرمان و جمع آوری دلایل و مدارک و اموال مالباخته در کنار رعایت اصول قانونی و حقوقی کاملا ضروری است.

خلاصه ماشینی:

"حال این سؤال مطرح می شود کـه «فرآینـد مناسب پی جویی جرایم سایبری و انجام تحقیقات مقـدماتی بـه چـه نحـو (چگونـه ) است ؟» پیشینه و مبانی نظری تحقیق جوان جعفری (١٣٨٩) در رسالة دکترای خود با عنوان «جرایم سایبر و رویکرد افتراقی حقوق کیفری (با نگاهی به قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه ای )» ضمن اشاره به ابعاد فناوری اطلاعات ، به فرامرزی بودن و سهولت ارتکاب جرم و مجـرم در فضـای سایبر اشاره و اثربخشی و کارایی قوانین برای مقابلـه بـا جـرایم دیجیتـال را مسـتلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم ، ارکان جرم و مسئولیت های کیفری و ... جدول ٣: جمعیت شناختی جامعة آماری جمعیت شناختی (نمونه ) سطح تحصیلات سنوات خدمت مدت خدمت در حوزه جرایم سایبر 20سال به بالا تعداد 3 18 36 3 30 18 12 42 18 0 0 درصد % 5 % 30 % 60 % 5 % 50 % 30 % 20 % 70 % 30 0 0 در این تحقیق با توجه به پرسش نامة محقق ساخته ، برابر نظر کارشناسان و متخصصان امر پی جویی جرایم سایبری ، در مرحلة قبل از وقوع ٩ گویه ، در مرحلة حین وقوع ١٠ گویه و در مرحلة بعد از وقوع ١٣ گویه اختصاص یافته است ، که بـا توجـه بـه میـزان گویه ها فرآیند نهایی نیز تبیین شده است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.