Skip to main content
فهرست مقالات

رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی و منفعل سازی کانون های جرم خیز شهری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 35 تا 62)

کلیدواژه ها :

پیشگیری از جرم ،طراحی محیط ،کانون های جرم خیز ،منفعل سازی ،تکنیک SOAR

کلید واژه های ماشینی : جرم ، رویکرد پیش‌گیری از جرم ، جرم از طریق طراحی ، جـرم ، منفعل ، طراحی محیطی ، طراحی محیطی و منفعل ، امنیت ، مکان ، کالبدی

شهرهای امروزی به موازات رشد و توسعه با بروز انواع ناهنجاری های اجتماعی از جمله گسترش روز افزون جرایم مواجه هستند. ارتباط بین شهر و جرم از آن روست که ویژگی های فضایی و محیطی شهر می تواند پرورش دهنده جرایم خاصی باشد. یکی از راهبردهای فیزیکی پیشگیری از جرم و منفعل سازی کانون های جرم خیز شهری کاربرد رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط است که امروزه از کارآمدترین راهکارهای تامین امنیت کالبدی در فضای شهری است. براساس این رویکرد بهبود شرایط کالبدی ضمن کاهش فرصت های مجرمانه، منجر به بهبود امنیت در شهرها می شود. هدف از این پژوهش، استفاده از مدل راهبردی SOAR در رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط و منفعل سازی کانون های جرم خیز و ارائه راهبرد های متناسب با تکنیک SOAR در جهت کارآمد کردن رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی در منفعل سازی کانون های جرم خیز است. روش پژوهش، توصیفی – تحلیلی است که برای تدوین راهبرد های منفعل سازی کانون های جرم خیز و تشریح قوت ها، فرصت ها، آرمان ها و نتایج از تکنیک SOAR بهره گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی در منفعل سازی کانون های جرم خیز دارای 6 قوت، 9 فرصت، 8 آرمان و 6 نتیجه است و متناسب با تکنیک SOAR در جهت منفعل سازی کانون های جرم خیز شهری، 40 راهبرد ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"جدول ٣: هار عامل کلیدی در مدل SOAR تحقیق راهبردی چ Strengthsبزرگترین دارایی ها و جنبه های مثبت ما چیست ؟ Opportunitiesبهترین فرصت های ممکن پیش روی ما چیست ؟ تصمیم های مثبت Aspirationsآیندة مطلوب و آرمانی ما چیست ؟ Resultبهترین نتایج قابل اندازه گیری چیست ؟ خاوریان گرمسیر؛ استاورس و علیان ، ١٣٩٥: ١٣٥ یافته های تحقیق جدول ٤: تحلیل رویکرد CPTED براساس تکنیک SOAR Opportunities - فرصت ها Strengths - قوت ها ١- مردمی کردن امنیت ٢- تبدیل کانون های جرم خیز به فضاهای مقاوم در برابر جرم ٣- افزایش سرمایه های اجتماعی در شهر(مشارکت اجتماعی ، انسجام اجتماعی ، ارتباطات اجتماعی و اعتماد اجتماعی ) ٤- زمینه سازی برای توسعه پلیس جامعه محور در شهر ٥- کاهش هزینه های مقابله با جرم ٦ –کاربرد صحیح معماری در شهرسازی ٧- باز زنده سازی مفهوم محله در شهر ٨- بازسازی بافت های فرسوده شهری ٩- گامی در جهت حکمروایی خوب شهری ١- تشویق و ترغیب شهروندان برای استفاده هر چه بیشتر از فضاها و نیز افزایش حس مالکیت ٢- نظارت طبیعی به معنای توانمند سازی محیط شهری از طریق در معرض دید قرار گرفتن ٣- کنترل دسترسی در جهت کاهش پتانسیل دسترسی به مناطق برای جرم خیز و ارتکاب جرم ٤- مقام سازی اشیا یا مکان هایی که مورد ارتکاب جرم قرارمی گیرند ٥- مدیریت و نگهداری معابر، فضاهای کالبدی و تجهیزات و تأسیسات شهری ٦- ترغیب مردم به انجام برخی فعالیت ها در فضاهای عمومی Result- نتایج Aspirations- آرمان ها ١- افزایش امنیت و احساس امنیت در میان شهروندان ٢- افزایش کیفیت زندگی شهری ٣- دستیابی به امنیت گستری و پایدار کردن فعالیت های پیشگیرانه جرم ٤- پیشگیری اجتماعی رشد مدار جرم ، از طریق فرهنگ سازی و کاربرد CPTED در جهت فرهنگ سازی نسل آتی ٥- خنثی سازی کانون های جرم خیز کنونی ٦- ممانعت و پیشگری از بروز کانون های جرم خیز آتی ١- ایجاد مامن شهر ٢- افزایش امنیت اجتماعی در جهت افزایش امنیت ملی کشور ٣- افزایش مشروعیت نظام ٤- افزایش مشارکت سیاسی شهروندان ٥- ممانعت از استفادة ابزاری امپراطوری رسانه ای از معضلات ناشی از ناامنی ٦- ممانعت از برخورد قهر آمیز پلیس و افزایش حقوق شهروندی ٧- پر کردن حفره های دولت ٨- کاهش کنش های شخصی امنیتی مانند قاچاق و خرید غیر قانونی اسلحه در شهرهای مرزی / نمودار٢: تحلیل راهبردهای CPTED براساس SOAR (منبع : نگارندگان ) در رویکرد CPTED، ٦ اصل (قلمرو گرایی ، نظارت طبیعی ، کنترل دسترسـی ، سـخت کردن آماج جرم ، تصویر و نگهداری فضا و فعالیت های اجتماعی ) وجـود دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.