Skip to main content
فهرست مقالات

احساس امنیت ذهنی دانش آموزان و عملکرد پلیس

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 143 تا 160)

کلیدواژه ها :

امنیت ،امنیت ذهنی ،احساس امنیت ،عملکرد پلیس ،پایگاه اجتماعی و اقتصادی

کلید واژه های ماشینی : امنیت ، احساس امنیت ذهنی دانش‌آموزان ، پلیس ، احساس امنیت ، احساس امنیت ذهنی دانش‌آموزان دختر ، احسـاس امنیـت ذهنی دانش‌آموزان دختر ، احسـاس امنیت ذهنی دانش‌آموزان دختر ، احسـاس امنیـت ذهنـی دانش‌آموزان دختر ، امنیت ذهنی دانش‌آموزان و عملکرد ، احسـاس

احساس امنیت یکی از نیازهای اساسی جامعه بوده و نیروی انتظامی باید بتواند برای همه اقشار جامعه، محیطی امن، سالم و پایدار فراهم کند. امروزه با توجه به وجود نا امنی های اجتماعی مخصوصا برای بانوان و دانش آموزان دختر در سطح شهر تهران، انجام این تحقیق ضرورت دارد. بنابراین، با هدف سنجش احساس امنیت ذهنی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر تهران از عملکرد پلیس انجام پذیرفته است. تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه دبیرستان های دخترانه محله نامجو در قسمت مرکزی شهر تهران تشکیل می دهند که تعداد 100 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از از ابزار پرسش نامه استفاده شد. یافته های این تحقیق نشان داد که پایگاه اجتماعی و اقتصادی پدر خانواده، هیچ تاثیری بر برداشت دانش آموزان دختر از امنیت ذهنی ندارد. هر چه پلیس حضور فیزیکی ملموس و توام با رفتار مطلوب در جامعه داشته باشد، بر امنیت ذهنی دانش آموزان دختر افزوده خواهد شد و بین اطلاع رسانی رسانه ای و تبلیغات پلیسی و امنیت ذهنی دانش آموزان و همکاری آنان با پلیس رابطه مستقیم وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"نتیجه گیری نتایج حاصل از بررسی میانگین مؤلفه های مربـوط بـه فرضـیه هـای تحقیـق نشـان می دهد که استفاده از پیامک در نقش اطلاع رسانی رسانه ای پلیس بیشترین تـأثیر را در ایجاد احساس امنیت ذهنی دانش آموزان دختر دارد. پیشنهادها - از آنجایی که در این پژوهش مشخص شده بین حضـور فیزیکـی پلـیس و احسـاس امنیت ذهنی دانش آموزان دختر ارتباط مستقیم و بالایی وجود داشته ، لذا کلانتری ها باید تدابیری اتخاذ کنند تا در حین تعطیلی مدارس دخترانه ، گشت هـای انتظـامی و آشکار، حضور فعال و ملموسی را در سطح حوزه و مسیر تردد دانش آموزان داشته و با افرادی که اقدام به ایجاد مزاحمت برای دانش آمـوزان بـه ویـژه دانـش آمـوزان دختـر می کنند، برخورد شود. - از آنجایی که بین کارکرد اطلاع رسانی رسانه ای پلیس و امنیـت ذهنـی دانـش آمـوز رابطة مستقیم و بالایی وجود داشته ، لذا باید اطلاع رسانی رسـانه ای پلـیس از طریـق تلویزیون ، مطبوعات ، بسته های آموزشی ، بروشور و غیره افزایش یافتـه و بـا همکـاری رسانه های جمعی نسبت به افزایش برنامـه هـای تلویزیـونی کـه محتـوای آن تشـریح عملکرد کلانتری ها در برخورد با ناهنجاری های محله باشد، اقـدام شـده و بـا چـاپ و توزیع کتابچه ، بروشور با محتوای عملکرد پلیس ، بر اعتماد سـازی شـهروندان افـزوده شود تا دانش آموزان با اعتماد بیشتر به مجموعة ناجا، ناهنجاری های مشاهده شـده را به راحتی به پلیس منعکس کنند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.