Skip to main content
فهرست مقالات

ویژگیهای یک مرزبان و نقش دیپلماسی او در حل و فصل اختلاف های مرزی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 7 تا 24)

کلیدواژه ها :

دیپلماسی ،اختلاف ،مذاکره ،مرزبان ،حل و فصل

کلید واژه های ماشینی : مرزی ، حل و فصل اختلاف ، سیاسی ، مرزبـان ، دولت ، مذاکره ، امنیت ، اختلاف ، بـا مرزبـان کشور مقابل ، بـه روش هـای مسالمت‌آمیز

مرزهای هر کشور نشان دهندة قدرت و یا ضعف حاکمیت ملی و امنیت داخلی است و هر دولت که هدف برقراری امنیت و آرامش را دارد، باید از مرزهای مطمئنی برخوردار باشد و با تهدیدها مقابله کند؛ زیـرا مـرز مهم ترین عامل در امنیت و استقلال کشور است و شاخصی تاثیرگذار در مطالبه هـای سیاسـی و اقتصـادی بـا همسایگان و به وجود آورنده وحدت سیاسی و اجتمـاعی در کشـور محسـوب مـی شـود. مرزبـان بـه عنـوان دیپلمات به نمایندگی از سوی دولت ، هدایت بخشی از سیاست های خارجی دولت را بر عهده می گیرد تـا بـا انجام ملاقات های مرزی در چارچوب معاهده ها و قراردادهای مرزی ، نسبت به حل و فصل مسـایل مـرزی و استیفای حقوق دولت و مرزنشینان اقدام کند. در واقع اقدام به موقع مرزبـان ، مـانع تبـدیل روابـط دوسـتانه بـه روابط خصمانه بین دو دولت خواهد شد. هدف از این تحقیق که با روش هـای اسـنادی ، میـدانی و بـا طـرح پرسـش نامـه صـورت گرفتـه اسـت ، یـافتن مولفه های موثر مانند: آگاهی مرزبان ، شرایط محیطی و نقش دیپلماسی در پیشبرد یک مذاکره بوده تـا بـدین وسیله مرزبانان در انجام ماموریت های خود، موفقیت بیشتری حاصل کنند.

خلاصه ماشینی:

"هدف از این تحقیق که با روش هـای اسـنادی ، میـدانی و بـا طـرح پرسـش نامـه صـورت گرفتـه اسـت ، یـافتن مؤلفه های مؤثر مانند: آگاهی مرزبان ، شرایط محیطی و نقش دیپلماسی در پیشبرد یک مذاکره بوده تـا بـدین وسیله مرزبانان در انجام مأموریت های خود، موفقیت بیشتری حاصل کنند. با توجه به این که مرز بین کشورها، همواره دستخوش تغییرها و اتفاق های عمـدی یا سهوی است و حل و فصل چنین مسایلی ، تنها از طریق مکاتبه امکان پذیر نیسـت ؛به همین منظور، ضروری است که ملاقات ها و نشست هـای مشـترک مـرزی بـا مرزبـان کشور مقابل ، و در صورت حادتر بودن موضوع در سطح فرماندهان عالی مرزبانی یـا از طریق سیاسی حل و فصل شود (مافی ، ٦٢:١٣٨٩). سؤال ٩:آگاهی مرزبان از زبان مرزبان کشور همسایه تا چه میزان در پیشبرد مذاکره مؤثر است ؟ / / / / 70 60 50 40 30 20 10 0 خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم شکل ١٣:نمودار سؤال ٩ گرچه در ملاقات های مرزی ، حضور مترجم و استفاده از زبان رسـمی کشـور اجبـاری است ، اما آشنایی مرزبان به زبان کشور مقابل او را در انجام وظایف بهتر یـاری خواهـد کرد و چه بسا سبب تحکیم روابط و ایجاد روابط حسن همجواری شود؛ امـا بـه نوبـه خود می تواند باعث بروز مسایل و مشکلاتی نیز شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.