Skip to main content
فهرست مقالات

برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در استان های مرزی با روش SWOT (مورد مطالعه: استان کردستان)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 7 تا 30)

کلیدواژه ها :

گردشگری ،برنامه ریزی ،استان کردستان ،الگوی SWOT

کلید واژه های ماشینی : گردشگری ، استان کردستان ، برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری ، SWOT ، گردشگری استان کردستان ، توسعه گردشگری ، راهبردی ، راه توسـعه گردشگری استان کردستان ، گردشـگری اسـتان کردستان با توجه ، برنامه‌ریزی و توسـعه گردشـگری اسـتان

به دلیل نقش و اهمیت صنعت گردشگری ، امروزه بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه از آن به عنوان اصل اساسی توسعة پایدار یاد می کنند. گردشگری نقش اساسی در اقتصاد کشورها ایفا می کند و شناسایی نقاط ضعف ، قوت ، تهدیدها و فرصت های مناطق گردشگری رمز توسعه محسوب می شود. روش این تحقیق توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر پرسش نامه است . هدف این تحقیـق بررسـی شـرایط گردشـگری اسـتان کردستان با توجه به قابلیت های گردشگری در زمینه محیطی ، تاریخی ، فرهنگی و انسانی است . در این مقاله با استفاده از الگوی SWOT، نقاط ضعف ، قوت ، تهدیدها و فرصت های پیش روی اسـتان کردسـتان شناسـایی و وزن دهـی ، و بـه عوامل موثر در تعیین راهبرد مناسب در امر گردشگری پرداخته و راهبردهایی برای توسعه گردشگری استان ارائـه شـده است . تحلیل های حاصل از این الگو نشان می دهد که با وجود توان بالقوه گسترده استان کردستان در زمینه گردشـگری بی ثباتی مدیریت ، ضعف تبلیغـات ، ناهمـاهنگی سـازمان هـای مـرتبط در زمینـه گردشـگری ، کمبـود زیـر سـاخت هـای گردشگری ، کمبود امکانات مالی برای توسعه و تجهیز تاسیسات مورد نیاز صنعت گردشگری ، موانع آموزشی و کمبود نیروی متخصص ، کمبود و نامطلوب بودن وسایل حمل و نقل ، جاده هـای نامناسـب از موانـع اساسـی بـر سـر راه توسـعه گردشگری استان کردستان است . در نهایت راهکارهایی برای برنامه ریزی و توسـعه گردشـگری اسـتان ارائـه شـده کـه می تواند مفید و موثر واقع شود.

خلاصه ماشینی:

"- نامناسب بودن و نامکفی بودن امکانات بهداشتی بین - وجود آداب و رسوم ، فرهنگ محلی و سنتی ، شهرها و داخل شهرهای استان کردستان لباس های زیبا و جذاب ونیز وجود موسیقی محلی - نامناسب بودن امنیت اجتماعی گردشگران در بعضی از - موقعیت راهبردی و مواصلاتی استان کانون های جذب گردشگر - تمایل عمومی نسبت به توسعه گردشگری - نبود علائم و تابلوهای راهنمای مسافران به جاذبه های - داشتن سه بازارچه مرزی فعال با کشور عراق گردشگری - وجود ارتفاعات متعدد و مستعد بودن منطقه جهت - ناآشنایی مردم و عدم آموزش آنها در خصوص نحوة ورزش های زمستانی مانند اسکی ، کوهنوردی برخورد با گردشگران - وجود رودخانه های متعدد و دریاچه در سطح استان - اطلاع رسانی و تبلیغات کم از توان های بالقوه تاریخی و طبیعی جذب گردشگر و پذیرش گردشگران - بی برنامگی برای افزایش اشتغال دربخش گردشگری شناسایی عوامل خارجی مؤثر بر گردشگری استان کردستان هدف از این مرحله سنجش محیط خارج از استان کردستان ، شناسایی نقاط فرصت ها و تهدیدها است ؛ یعنی اینکه محـیط پیرامـون اسـتان در راه دسـتیابی بـه اهـداف توسـعه گردشگری می تواند نقش فرصت یا تهدیدهایی را ایفا کنـد کـه در جـدول شـماره (٢) ارائه شده است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.