Skip to main content
فهرست مقالات

مدیریت مرزی مشترک در تایلند و کشورهای همسایه؛ نیازها، چالش ها و مسائل مربوط به آن

نویسنده:

مترجم:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 121 تا 138)

کلیدواژه ها :

مدیریت مشارکتی ،جرایم فراملی ،مدیریت عبور مرزی ،ASEAN.

کلید واژه های ماشینی : مرزی ، ایست بازرسی مرزی ، مدیریت مرزی مشترک ، کشورهای همسایه ، مدیریت تردد مرزی ، مـدیریت ایست بازرسی مرزی تایلند ، تردد مرزی ، مـدیریت ، مناطق ایست بازرسی مرزی ، توسعه ایست و بازرسی مرزی

هدف از این پژوهش ، بررسی ویژگی مشکل هایی است که همچون مانعی در مقابل مدیریت تـردد مـرزی و ایست بازرسی مرزی بین تایلند و کشورهای همسایه آن قرار دارد. هم چنین ، این پژوهش به مطالعه رویکردی مناسب در روشی می پردازد که در آن پردازش مرزی بتواند در آینده مـدیریت شـود. ایـن پـژوهش عناصـر کلیدی مجموعه ای جامع از روش های جدید شناخته شده به عنوان مدیریت مرزی مشترک را برای تجزیه و تحلیل روش های مناسب در تایلند، نشان می دهد. این تحقیق از طریق داده های کیفی انجام شده است کـه بـه مصاحبه عمیق با مقامات مهم دخیل در مدیریت مرزی نیاز دارد. این داده هـا از سـازمان هـای امنیتـی در اداره مرکزی و منطقه ای در ایست بازرسی دو منطقه مـرزی آرانیاپراتـت در اسـتان سـاکائف و سـادائو در اسـتان سانگلا٣ جمع آوری شده است . نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که موانع اصلی توسعه ایست و بازرسی مرزی در تایلند شامل پنج موضوع است : مسائل سیاسی ، فرایند، افرادی که فاقد توان مدیریتی هستند، پایگـاه داده و فناوری اطلاعات و توسعه زیرساخت در مناطق مرزی .

خلاصه ماشینی:

"با این حال ، دیدگاه سازمان هـا در منطقه ، ابراز نظر در مورد میزان جدی بودن مشکل جرم و جنایت در مرز اسـت کـه در مقیاسی بزرگ جرم فراملیتی است ؛ از جمله مهاجرت غیرقانونی ، مشکل قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا همه نمونه هایی از سازمان های جرم فراملیتی است کـه بـه افـزایش بیشتر و بیشتر شدت مشکل کمک می کنند؛ بنـابراین پیـدا کـردن و توسـعه روش هـای جدید برای مسدود یا فیلتر کردن موارد ناخواسته و همچنـین توسـعه ایـن الگـو بـرای تسهیل در منطقه ایست بازرسی مرزی ، ضروری و مورد نیاز است . با عملکـرد مـدیریت ایست بازرسی مرزی تایلند و کشورهای همسایه ، آنها برای نظارت و واپایش بـا بـازده کافی به موجب افزایش سفر و ارتباط ها در مناطق مـرزی آمـادگی ندارنـد و در نتیجـه واپایش عبور و مرور غیر قانونی و همچنین مواد مخدر، ورود و خـروج افـراد دشـوار می شود و در آخر مسئله واپایش یا تسهیل سفر در سراسر مرز تبـدیل بـه یـک مسـئله بحث انگیز شده است . ١- سیاست اساس مطالعه بر این است که سازمان های امنیتی اغلب مانعی در تسهیل تجارت و سفر از مرز هستند؛ زیرا آنها اغلب در مورد امنیت در مناطق مرزی مانند قاچاق انسان و مواد مخدر نگران هستند که باید با توجه به مقررات سازمان هـا در واپـایش و جلـوگیری از چیزهای ناخواسته از مسیر ورودی انجام شود و این امر در مناطق ایست بازرسی مرزی وجود دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.