Skip to main content
فهرست مقالات

مرزهای هوایی و چالش های حاکمیت در عرصه هوا و فضا (با تاکید بر مرزهای هوایی ایران)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 95 تا 116)

کلیدواژه ها :

مرزهوایی ،چالشهای حاکمیت ،هوا فضا

کلید واژه های ماشینی : فضا ، حاکمیت ، فضـا ، مرز هوایی ، زمین ، هواپیما ، دولت هـا بـر فضای هوایی ، ارتفاع ، فضای ماورای جو ، بـر فضای هوایی ماورای سرزمین

مرز هوایی ، یکی از مرزهای سیاسی است که برای تفکیک فضای بالای واحدهای سیاسـی و بـرای تعریـف قوانین هوایی کاربرد دارد. هر کشوری علاوه بر این که در سطح زمین و بر دریای سرزمینی حاکمیـت دارد، بر فضای بالای سرزمین خود می تواند ادعای حاکمیت داشته باشد؛ به عبارت دیگر، مرز هـر کشـوری یـک دیوار فرضی به جای خط راست است ، که دور تا دور سرزمین را احاطه کرده است . این دیوار فرضی از بـالا به طرف جو و از درون به مرکز زمین ادامه دارد. عبور از این دیوار بدون اجازة قبلی از حاکمان هر سرزمینی (مسئولان آن کشور) امکان پذیر نیست ؛ اما اصولا این دیوار فرضی تا چه ارتفاعی به عنوان مرز هوایی ایفـای نقش می کند؟ حاکمیت کشورها بر فضای درون و ماورای جو چگونه است و چه چالش هایی در این زمینـه وجود دارد؟ در این تحقیق سوال هایی مطرح است که درصدد پاسخگویی به آن هستیم .

خلاصه ماشینی:

"در اینجا به چند نمونه از آثاری که تا حدودی مرتبط به موضع تحقیق نگارنده است ، اشاره می شود: - دکتر حافظ نیا و همکارانش (١٣٩١)، در نشریه تحقیقات کاربردی علـوم جغرافیـایی ، با ارائه مقاله ای تحت عنوان «تبیین نقاط راهبردی در قلمرو ماوراءجو»با اشاره به نقـاط / راهبردی در فضای ماوراء جو از جمله نقاط لاگرانژ ١ و مدار مـاهواره ای ژئـو، یکـی از پیش نیازهای مهم برای ارتقاءحکمرانی حکومت ها را ارتباط پیوسته آنها بـا پدیـده هـای طبیعی و انسانی موجـود در فضـای مـاوراء جـو مـی داننـد و معتقدنـد درهـم تنیـدگی حکومت ها با این حوزه چنان افزایش پیدا کرده که تصور اداره مطلوب یک کشور بدون بهره مندی از امکانات موجود در فضای ماورای جو دور از ذهن به نظر می رسد. نگارنده با استناد به قوانین حقوق بین الملل از جملـه حقـوق بـین الملـل دریاهـا و قوانین حقوقی فضا در دوره های مختلف تـاریخی و تجزیـه و تحلیـل برخـی از مـواد قانونی آن به ویژه ماده ٢ کنوانسیون شیکاگو و با عنایت به روند رو به رشد فناوری های هوا فضایی ، معتقد است که مرز هوایی را می توان چنین تعریف کرد: «مرز هوایی شامل فضای ماورای خشکی و آب های داخلی و سرزمینی یک کشور است که به آن احاطه و حاکمیت داشته و در عین حال قلمرو هوایی آن کشور را با کشور مجـاور از هـم جـدا می کند»."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.