Skip to main content
فهرست مقالات

تحول در رویارویی با دزدان دریایی در آبهای بین المللی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 173 تا 196)

کلیدواژه ها :

دزدان دریایی ،قوانین بین المللی ،امنیت دریانوردی ،آب های بین المللی

کلید واژه های ماشینی : دزدان دریایی ، سومالی ، کشتی ، سواحل سومالی و خلیج عدن ، خلیج عدن ، دزدی دریـایی ، دریانوردی ، دزدان دریایی در آب ، دزدی دریایی در سواحل سومالی ، امنیت

دزدی دریایی یکی از جرایم دریایی است که در سال های اخیر بعد از چنـدین قـرن مجـددا بـه اوج خـود رسـیده است ؛ به طوری که علاوه بر سواحل سومالی ، خلیج عدن را که محل عبور صدها کشتی تجاری از این تنگه است را تحت تاثیر قـرارداده و وقـوع سـرقت هـای دریـایی در ایـن خلـیج باعـث مشـکلات قابـل تـوجهی در امـر امنیـت دریانوردی ، محیط زیست دریایی و ضرر به اقتصاد کشور شده است . دزدان دریایی در سال های اولیه بـا امکانـات محدود و سپس با امکانات و تجهیزات پیشرفته تری وارد کارزار دزدی دریایی شده اند و در این پیوند سازمان ملـل قوانین و مقررات قابل توجهی را برای مقابله با دزدان تصویب و ابلاغ کرده است . با توجه به اینکه تجارت و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به طور قابل ملاحظه به این آب راه و اقیانوس هند بستگی دارد، شناورهای صیادی ایران که به منظور صید ماهی تن به اقیانوس هند اعزام می شوند؛ در سال های اخیر بارهـا در چنگـال دزدان دریـایی گرفتار شده اند و تنها راه مقابله با این پدیده شوم بسیج عمومی کلیه کشورها برای حضور شناورهای نظامی خود در منطقه ، رسیدگی به اوضاع اقتصادی کشور سومالی برای نجات مردم از فقر و ناامنی های موجود، تجهیز شناورهای تجاری به تجهیزات الکترونیکی برای شناسایی شناورهای دزدان دریایی و اسکورت شناورهای تجـاری اسـت . در این رابطه نیروی دریایی کشور ما ده ها بار اقدام به اعزام ناوگروه رزمی به خلیج عدن کرده اسـت و موفقیـت هـای چشم گیری از لحاظ عملیاتی برای نجات فوری و سریع کشتی های خودی از چنگ دزدان دریایی داشته که از دید مجامع بین المللی بسیار موثر بوده و بارها توسط سازمان های جهانی مورد تقدیر و قدردانی قرار گرفته است . - بررسی عملکرد فعالیت دزدان دریایی در ابعاد مختلف (ناامنی در مسیرهای دریانوردی ، محیط زیسـت دریـایی ، اقتصاد جهانی و... )؛ - آشنایی با شیوه ها، نحوه فعالیت و اهداف دزدان دریایی برای راهزنی در دریا و راه های مقابله با آنها؛ - ضرورت همکاری و هماهنگی کشورها و سایر اقدامات بین المللی برای مقابله با پدیدة شوم دزدان دریایی .

خلاصه ماشینی:

"آمار حمله دزدان دریایی بـه شـناورهای صـیادی در طـول سال های ٨٧ تا ٩٠ به طور چشم گیری افزایش یافت و مسئولان جمهوری اسلامی ایران را برآن داشت که اقدامات پیش گیرانه ای برای جلوگیری از سرقت شناورهای صـیادی انجام دهند که عبارت انداز: ١-هماهنگی ، مسـئولان سیاسـی و اقتصـادی کشـورهای حـوزه اقیـانوس هنـد، بـرای / همکاری و کمک رسانی به موقع در صورت نیاز برای مقابله با دزدان دریایی ؛ ٢-تعیین مناطق ممنوع و محدود برای فعالیت های صیادی لنج های ایرانی ؛ ٣-آموزش خدمه شناورهای صیادی و بالا بـردن مهـارت آنهـا بـرای مقابلـه بـا دزدان دریایی ؛ ٤-تجهیز شناورهای صیادی به وسایل الکترونیکی به منظور درک و شناخت خـوب از موقعیت شناور و برقراری ارتباط سریع با سایر شناورها؛ ٥-تجهیز شناورها به وسایل سلاح سرد از جمله انواع تبر، میله ، بشکه و سایر امکانـات لازم که این اقدامات باعث شد که سرقت شناورهای صیادی به حداقل ممکـن کـاهش یابد و در چند مرحله خدمه شناورها موفق به دستگیری دزدان دریـایی کـه بـه منظـور سرقت شناور به بالای شناور صیادی شـدند و تعـدادی از شـناورهای صـیادی توسـط ناوهای خارجی مستقر در منطقه غرق شدند و تعدادی از خدمـه آنهـا از دسـت دزدان دریایی نجات یافته و تعدادی هم کشته شدند. نتیجه گیری فعالیت های غیر قانونی دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل سـومالی و خلـیج عدن آثار شایان توجهی در امنیت دریانوردی ، محیط زیست دریایی ، تجارت و اقتصـاد جهانی و اقتصاد کشور سومالی و کمک های بشردوستانه جامعـه بـین المللـی بـه مـردم قحطی زده سومالی و سایر دولت ها داشته اسـت ؛ بـه گونـه ای کـه وضـعیت سیاسـی ، اجتماعی و حقوقی موجود در کشورهای همسایه و کل جامعة بـین المللـی و همچنـین صنعت حمل و نقل دریایی را تحت تأثیر منفی خود قرار داده و حتی موجـب افـزایش نرخ بیمه و تعلیق تجارت شده است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.