Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش واسطه‌ای سکوت و بی‌تفاوتی کارکنان در تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 109 تا 130)

کلیدواژه ها :

فرهنگ سازمانی ،عملکرد ،بی تفاوتی سازمانی ،سکوت سازمانی

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ، عملکرد شغلی کارکنان ، عملکرد شغلی ، فرهنگ سازمانی ، سکوت و بی‌تفاوتی کارکنان ، عملکرد کارکنان ، سکوت سازمانی ، پژوهش ، بررسی نقش واسطه‌ای سکوت ، بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان

سکوت و بیتفاوتی کارکنان نسبت به مسائل و مشکلات سازمان، مشکلی است که در ایران گریبانگیر اکثر سازمانهای دولتی و غیردولتی شده است . سکوت و بی تفاوتی کارکنان در یک سازمان، می تواند عملکرد و بهرهوری سازمان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا، این پژوهش به بررسی تاثیر یکی از عوامل محتوایی مهم یعنی فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش واسطه ای سکوت سازمانی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان پرداخته است . روش انجام پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان رسمی دانشگاه سمنان تشکیل می دهند. این تعداد شامل ٤٣٦ نفر است . برای تجزیه و تحلیل دادهها در بخش آمار استنباطی از مدلیابی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است . نتایج پژوهش حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی دارای تاثیر مستقیم و مثبت بر عملکرد شغلی است . هم چنین فرهنگ سازمانی تاثیری مستقیم و معکوس بر سکوت سازمانی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان دارد و در نهایت سکوت و بی تفاوتی دارای تاثیری مستقیم و معکوس بر عملکرد کارکنان است ؛ به این معنا که با ارتقای سطح فرهنگ سازمان می توان عمکلرد شغلی را افزایش داد و سکوت در سازمان و بی تفاوتی کارکنان نسبت به سازمان را کاهش داد.

خلاصه ماشینی:

"پیشنهادها بر مبنای یافته های این پژوهش مبنی بر تأثیرگذاری فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان، سکوت سازمانی و بیتفاوتی کارکنان، پیشنهاد میشود تا اقدامات زیر برای کاهش سطح سکوت سازمانی و بیتفاوتی کارکنان به منظور افزایش عملکرد صورت گیرد: 1- Davison & Bing /  شناسایی و تشویق کارکنان کوشا، خلاق و نوآور و دادن اختیار، استقلال و آزادی عمل بیشتر به آنان؛  پیادهسازی نظام پاداشدهی مناسب برای انتقاد و پیشنهادهای سازنده و خلاق کارکنان ؛  تدوین آیین نامه هایی برای حمایت از نظرهای کارکنان و تشویق آنان به ارائه نظرها؛  استفاده از گردش شغلی و غنیسازی شغلی برای چالشی ساختن شغل ها؛  شفافسازی اهداف و وظایف شغلی کارکنان؛  بازنگری قوانین و مقررات برای حذف مقررات خشک و غیرضروری که مانع از بروز استعداد کارکنان میشود؛  تقویت روابط بین مدیران و کارکنان از طریق برگزاری جلسات مشترک برای دریافت نظرات و انتقادات کارکنان و برنامه ریزی به منظور رسیدگی به آنها؛  فراهم کردن تسهیلات و امکانات رفاهی برای کارمندان به منظورکاهش فشارکاری؛  زیبایی محل کار، زیبایی و آراستگی محل کار موجب دلچسب شدن آن برای کارکنان میشود. هم چنین توجه به سلامت محیط کار و بهداشت روانی کارکنان؛  تعیین دقیق شاخص های ارزیابی و تدوین نظام کارراهه شغلی کارکنان بر اساس شایسته سالاری؛  گسترش شبکه های رسمی و غیررسمی ارتباطی برای تحقق اهداف سازمانی برای دسترسی بهتر و بیشتر کارکنان و مدیران؛  برگزاری جلسات منظم و دورهای میان مسئولان واحدهای مختلف سازمان به منظور افزایش هماهنگی و یکپارچگی در سطح سازمان؛ /  اتخاذ تصمیم ها به صورت گروهی و اهمیت دادن به گروهها کاری در سازمانها؛  تشکیل کارگاههای آموزشی مهارتهای برقراری ارتباط برای مدیران و سرپرستان؛  تغییر فرهنگ سازمانها برای سازمانهای یادگیرنده و یادگیری سازمانی؛  تقدیر از کارمندان نمونه در دانشگاه؛  حرکت به سمت ایجاد ساختارهای ارگانیک تر و پویاتر در دانشگاه ؛  تأکید بر برنامه ریزی مبتنی بر مشارکت کارکنان و با رویکرد از پایین به بالا."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.