Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش 5s در توانمندسازی کارکنان پلیس

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 81 تا 102)

کلیدواژه ها :

پلیس Police ،کارکنان Staff ،توانمندسازی Strengthen

کلید واژه های ماشینی : توانمندسازی کارکنان پلیس ، سازمان ، کایزن ، سازی کارکنان پلیس ، افزایش توانمندی کارکنان پلیس ، الگوی پیشنهادی توانمندسازی کارکنان پلیس ، بهبود ، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ، کار ، مشارکت

این تحقیق به بررسی نقش 5s در توانمند سازی کارکنان پلیس پرداخته است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی امکان اجرای 5s در توانمند سازی کارکنان پلیس و ارائه الگوی پیشنهادی توانمند سازی کارکنان پلیس از طریق به کارگیری رویکرد 5s می باشد. این تحقیق با جمع آوری منابع کتابخانه ای، اقدام به ارائه الگویی پیشنهادی نموده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که توانمند سازی کارکنان پلیس، راهبردی است که در دهه های اخیر به طور چشم گیری مورد توجه مسئولان و دست اندرکاران حوزة منابع انسانی قرار گرفته است. مدیران تحول گرا تلاش می نمایند تا از طریق حمایت و توانمند نمودن کارکنان، به آن ها برای اجرای وظایف مطلوب تر و جذاب تر انگیزه کافی بدهند. در این راستا، تغییر در روش انجام کار، تغییر در نحوة نگرش و شیوة کار سازمان و به کارگیری مفاهیم نوین صنعتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یکی از این مفاهیم 5s بانظام نظم و آراستگی می باشد. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهند که5s، با توجه به مفهوم کایزن، از به کارگیری آموزش، انگیزش و فرهنگ سازمانی، موجب ایجاد مشارکت سازمانی، بهبود بهره وری، کاهش ضایعات (ناب)، افزایش سرعت (چابک)، بهبود خدمات، ارتقای کیفیت (مشتری محوری)، بهبود روحیة کارکنان، افزایش ایمنی و یادگیری سازمانی یا به عبارت بهتر، افزایش توانمندی کارکنان پلیس می انجامد.

خلاصه ماشینی:

"از آن جا که اغلب افراد حدودی از انگیزه را دارا هستند، وظیفه مدیران پلیس برای هدایت نمودن به سمت اهداف سازمانی ، شناسایی توانایی کارکنان و تعریف / اینک با توجه به مرور ادبیات تحقیق در حوزه های توانمندسازی کارکنان پلیس و s٥ و نیز دسته بندی موضوعات ، عوامل و متغیرهای اساسی تأثیرگذار و تأثیرپذیر در این حوزه ، الگوی پیشنهادی با توجه به شکل شمارة ٢ در زمینة نحوه تأثیرگذاری s٥ بر توانمندسازی کارکنان دست یافته ایم . از این رو، برای افزایش موفقیت در دست یابی به اهداف تعیین شده کایزن برای بهبود زندگی کاری کارکنان توجه به شاخص های کلیدی از جمله : انگیزش ، آموزش ، مشارکت و فرهنگ سازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است که به تشریح هریک می پردازیم . نتایج و فواید حاصل از اجرای S٥ (مک کارتی و ریچ ، ٢٠٠٧) فواید و نتایج محیط کار پاکیزه ، و سامان دهی شده استفاده بهینه از فضای موجود سازمان ایجاد نظم و انضباط در افراد ارتقای سطح خلاقیت افراد ایجاد حس غرور در کارکنان در محیط کار افزایش سطح ایمنی محیط کار کاهش حرکات غیرضروری / دست یابی به پاسخ های مناسبی برای رسیدن به هدف اصلی است . نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهند که S٥، با توجه به مفهوم کایزن ، از به کارگیری آموزش ، انگیزش و فرهنگ سازمانی ، موجب ایجاد مشارکت سازمانی ، بهبود بهره وری ، کاهش ضایعات (ناب )، افزایش سرعت (چابک )، بهبود خدمات ، ارتقای کیفیت (مشتری محوری )، بهبود روحیۀ کارکنان ، افزایش ایمنی و یادگیری سازمانی یا به عبارت بهتر، افزایش توانمندی کارکنان پلیس می انجامد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.