Skip to main content
فهرست مقالات

عناصر معماری پایدار در باغ سیف الدوله شهرستان ملایر

نویسنده:

کلیدواژه ها :

معماری ،سیف الدوله ،باغ ایرانی ،ملایر ،عناصر پایدار

کلید واژه های ماشینی : ملایر ، باغ ، معماری ، معماری پایدار در باغ سیف‌الدوله ، باغ سیف‌الدوله شهرستان ملایر ، عناصر معماری پایدار در باغ ، باغ سیف‌الدوله ، عناصر معماری شکل‌دهنده باغ سیف‌الدوله ، دوره قاجار ، معماری باغ سیف‌الدوله

باغ ایرانی از سابقه ای دیرینه در معماری ایران برخوردار است و قدمت آن به پیش از اسلام (باغ های پاسارگاد دوره هخامنشی ) می رسد. این پژوهش به عناصر پایدار در معماری باغ ایرانی در دوره قاجار (باغ سیف الدوله شهرستان ملایر) پرداخته است . سوال پژوهش این است که عناصر معماری شکل دهنده باغ سیف الدوله کدام است ؟ و فرضیه تحقیق مبتنی بر آن است که معماری باغ سیف الدوله به تاثیرپذیری از سنت باغ سازی رایج در اواسط دوره قاجار و به تاثیر پذیری از عناصر پایدار معماری ایرانی شکل گرفته است . روش تحقیق توصیفی و تحلیلی همراه با بررسی میدانی بوده است . نتیجه تحقیق بیانگر آن است نظام شکل گیری باغ ایرانی در طی دوره های مختلف مبتنی بر دیدگاهای دین اسلام و فرهنگ ایرانی و تاثیر پذیری از سنت باغ سازی قبل از اسلام ایران (متاثر از دین زردشت ) می باشد و دو عنصر مهم پایدار معماری ایرانی یکی پرهیز از بیهودگی و دیگری درونگرایی در طراحی باغ سیف الدوله رعایت شده است .

خلاصه ماشینی:

"٤-١- سیف الدوله و معماری پایدار مقبره ی او جا دارد در اینجا مطالبی برای معرفی این فرد خیر و نیکوکار (سیف الدوله ) که نقش مهمی در شکل گیری تاریخ و توسعه شهرسازی ملایر در دوره قاجار داشته و چندین سال نیز والی آن بوده است آورده شود: در کتاب شرح رجال ایران به دو سیف الدوله اشاره شده است (بامداد، ١٣٦٣)؛ یکی حاج سلطان عبدالمحمد میرزا یا سلطان محمدمیرزا و دیگری سلطان محمد میرزا سیف الدوله که اولی نوه فتحعلی شاه و دومی فرزند سی و هشتم او معرفی شده است . این در شرایطی است که طبق نظر مورخین این قسمت قبل از احداث باغ ، شرایط مناسب و فضای زیست محیطی پسندیده ای نداشته است و دارای هوای گرمی بوده است ؛ ثانیا در راه اصلاح زمین لم یزرع و عمران منطقه پارک، بهترین روش های دسترسی به ابزار و مصالح و همچنین مناسب ترین راه های استفاده از آنها برگزیده شده است و محدودیت منابع و امکانات موجب اهتمام در شناخت قوانین حاکم بر عالم وجود و بالنتیجه بهره گیری شده است ؛ و در اینجا با شناخت صحیح عناصر طبیعی و ارتباط آنها با یکدیگر و همچنین شناسایی اصول و قوانین حاکم بر آنها و همین طور توجه به نقشی که در بقا و تداوم حیات مردمان ایفا می نمایند محیط و فضایی متعادل (باغ و پارک) و متناسب با شرایط لازم را برای حیات مردمان منطقه در طول دوره های مختلف تاریخی به وجود آورده اند (نقی زاده ، ١٣٧٩) گردآوری عناصر طبیعی منطقه بنا به قواعد هندسی مشخص و تلفیق آنها با عناصر ساخته انسان یکی از نمونه های بارز باغ سازی سیف الدوله است که مبدع و پایه گذار این سنت حسنه ایرانیان بوده اند در این باغ ها علاوه بر استفاده از عناصر طبیعی و معانی نمادین آنها، از عناصر معماری و از آن مهم تر از اصول هنری و هندسی که واجد ارزش های فرهنگی و تجلی گاه باورهای روحانی و معنوی بوده اند و در حد اعلایی استفاده می شده است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.