Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر قانون گریزی رانندگان درون شهری

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 39 تا 56)

کلیدواژه ها :

فردگرایی ،قانون گریزی ،آنومی اجتماعی ،وضعیت خانوادگی ،نظم و امنیت اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : رانندگان ، قانون‌گریزی ، قانون ، جامعه ، قانون‌گریزی رانندگان درون‌شهری ، میزان نظم و امنیت اجتماعی ، رانندگی ، بررسی عوامل جامعه‌شناختی موثر ، امنیت اجتماعی بیشترین تأثیر ، قانون‌گرایی

استحکام و انسجام هر جامعه ای توجه به قانون و رعایت آن است و قانون پذیری و قانون گرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است. تحقق این مفهوم نظم روانی و اجتماعی را در جامعه ایجاد می کند و نهادینه شدن آن نیز توسعه اقتصادی و اجتماعی را در جامعه هرچه بیشتر تقویت و پایدار می کند. از این رو قانون گرایی خود به عنوان ابزاری برای یک پارچه سازی توسعه آموزشی، اقتصادی و صنعتی است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل جامعه شناختی موثر بر قانون گریزی در شهر آمل (صنف وانت پیکان) است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش های کمی گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل رانندگان صنف وانت پیکان درون شهری (آمل) تشکیل می دهد که تعداد 130نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و از طریق پرسش نامه محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میان متغیرهای مستقل (آگاهی از قانون، میزان نظم و امنیت اجتماعی، آنومی اجتماعی، فردگرایی، وضعیت خانوادگی) و قانون گریزی رابطه معنادار موجود بوده و نظم و امنیت اجتماعی بیشترین تاثیر را بر قانون گریزی دارا می باشد. هم چنین برحسب نرمال و یا غیرنرمال بودن متغیرها، از آزمون اسپیرمن و پیرسون، برای بررسی صحت همبستگی میان گویه های هر یک از ابعاد قانون گریزی استفاده شد که ضریب همبستگی کلی 69/ 0، نشان دهنده ی همبستگی میان گویه ها می باشد.

خلاصه ماشینی:

"/ جدول ١- علل قانون گریزی از دیدگاه جامعه شناسان مختلف جامعه شناس علل قانون گریزی وضعیت خانوادگی ، اختلال هنجاری یا آنومی دورکیم (١٨٧٨) اجتماعی پارسونز (١٩٤٢) – ساترلند ارتباطات و کنش اجتماعی (1955) والکات (٢٠٠٣)- تیلور (٢٠٠٣) فردگرایی شرایط اقتصادی و فرهنگی خانواده ها و آنومی مرتون (١٩٥٧) اجتماعی المدنی و الجناحی (٢٠٠٢) پایین بودن سطح آگاهی های عمومی مردم / 46 نمودار ٢- مدل مفهومی تحقیق روش تحقیق در این پژوهش کاربردی ، به شیوه ای توصیفی - تحلیلی از نوع پیمایشی به بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر قانون گریزی در شهر آمل (صنف وانت پیکان ) پرداخته شده است . به عبارتی آگاه شدن رانندگان از بیمه ، یادگیری صحیح رانندگی و رعایت اصول بارزدن / استاندارد بر پشت پیکان وانت ، دارای رابطه مثبت و مستقیم با میزان قانون گریزی است و پاسخ گویانی جوانی که سطح تحصیلات متوسط داشته و متأهل بودند، نسبت به افراد مسن و دارای آموزش پایین ، بیشتر علامت های ترافیکی را درک می کردند. / فرضیه سوم که رابطه بین آنومی اجتماعی و قانون گریزی را بیان می دارد و از نظریه اختلال هنجاری دورکیم گرفته شده است نیز مورد تأیید قرار گرفت (٠٠٥>Sig). براساس نتایج به دست آمده و با توجه به تحلیل های توصیفی و استنباطی ، کلیه ی متغیرهای مستقل ، دارای ارتباط معناداری با قانون گریزی بودند و متغیر نظم و امنیت اجتماعی بیشترین تأثیر را در قانون گریزی رانندگان پیکان وانت شهر آمل دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.