Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثربخشی اجرای دوره های کارشناسی تصادفات بر دانش تخصصی افسران

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (17 صفحه - از 119 تا 135)

کلیدواژه ها :

محتوا ،ارزیابی ،اثربخشی ،تدریس ،اهداف ،کارشناسی راهور

کلید واژه های ماشینی : اثربخشی اجرای دوره‌های کارشناسی تصادفات ، بررسی اثربخشی اجرای دوره‌های کارشناسی ، دوره کارشناسی راه‌ور دانشگاه علوم ، کارشناسی راه‌ور دانشگاه علوم انتظامی ، آموزش ، آموزش دروس تخصصی دانشکده راه‌ور ، برنامه درسی دوره کارشناسی تصادفات ، اثربخشی آموزش دروس تخصصی دانشکده ، فراگیران دوره کارشناسی تصادفات استان ، ارزیابی

بدون تردید کارایی کارکنان هر سازمان در گرو ثمربخش بودن آموزش هایی است که هر یک از آنها در طول دوره های آموزشی و تحصیلی آموختند و در این بین دروس تخصصی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. دوره کارشناسی راهور دانشگاه علوم انتظامی امین یکی از مهم ترین دوره های تخصصی این دانشگاه و ناجا بوده و به دلیل خاص بودن این رشته در مجموعه رشته های دانشگاهی، نیاز دارد که همواره سطح آموزش علمی و عملی آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد. فارغ التحصیلان کارشناسی راهور به مجرد اتمام تحصیل به محیط های کاری خود منتقل گشته و به صورت عملی مشغول فعالیت های اجرایی مربوط به افسران راهور می شوند. تعدد و پیچیدگی وظایف افسران راهور در حوزه های تخلفات رانندگی و بررسی صحنه های تصادف و به کارگیری تدابیر لازم در اجرای قوانین راهنمایی و آموزش مردم در این حوزه، موضوع بررسی کارایی و اثربخشی آموزش دروس تخصصی دانشکده راهور را مطرح می سازد که منجر به انجام این تحقیق شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، فراگیران دوره کارشناسی تصادفات استان آذربایجان شرقی به تعداد 60نفر و به صورت تمام شمار است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام و پردازش اطلاعات، توصیفی و از شاخه پیمایشی است. به منظور بررسی کارایی تدریس هر یک از دروس از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. پایایی این پرسش نامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ (0.912) مورد تایید قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از آمار توصیفی و آزمون t نشان می دهد تمامی دروس تخصصی مورد نظر، از حیث اهداف، محتوا، روش تدریس و ارزیابی از اثربخشی لازم برخوردار بوده اند. هم چنین نتیجه آزمون فریدمن بیان گر آن است که تحقق اهداف در رتبه اول اثربخشی قراردارد.

خلاصه ماشینی:

"دوره کارشناسی راهور دانشگاه علوم انتظامی امین یکی از مهم ترین دورههای تخصصی این دانشگاه و ناجا بوده و به دلیل خاصبودن این رشته در مجموعه رشته های دانشگاهی ، نیاز دارد که همواره سطح آموزش علمی و عملی آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد. تعدد و پیچیدگی وظایف افسران راهور در حوزههای تخلفات رانندگی و بررسی صحنه های تصادف و به کارگیری تدابیر لازم در اجرای قوانین راهنمایی و آموزش مردم در این حوزه، موضوع بررسی کارایی و اثربخشی آموزش دروس تخصصی دانشکده راهور را مطرح می سازد که منجر به انجام این تحقیق شده است . آن چه که واضح است این که دوره کارشناسی راهور دانشگاه علوم انتظامی یکی از مهم ترین دوره های تخصصی این دانشگاه و ناجا بوده و به دلیل خاص بودن این رشته در مجموعه رشته های دانشگاهی نیاز دارد که همواره سطح آموزش علمی و عملی آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد. ارزشیابی آموزشی ، مجموعه اقداماتی است / که به منظور اطمینان یافتن از منطقی و اثربخش بودن هزینه ها و فعالیت های سازمانی انجام می شود؛ به طورکلی مفهوم اثربخشی آموزش را می توان در میزان انطباق رفتار دانش پژوهان با انتظارات ، خواسته ها، اهداف ، انجام درست کارها، میزان مهارت و نگرش کسب شده در اثر آموزش تعریف کرد. جدول ٣- آزمون t تک نمونه ای در مورد روش های تدریس در حین آموزش دروس T درجه سطح فاصله اطمینان آزادی معناداری کران پایین کران بالا گزارش نویسی و ترسیم کروکی ٢٦."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.