Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین تراکم بلوک های شهری با استفاده از ماتریس سپیسمیت نمونه موردی:بافت تاریخی کاشان

نویسنده:

(11 صفحه - از 19 تا 29)

کلیدواژه ها :

کاشان ،بافت شهری ،ماتریس اسپیسمیت

کلید واژه های ماشینی : بلوک ، بافت ، بافت تاریخی کاشان ، تراکم ساختمانی ، تبیین تراکم بلوک ، سپیسمیت ، استفاده از ماتریس سپیسمیت ، گونه‌های بافت شهری ماتریس سپیسمیت ، شهر تاریخی کاشان بافت ، دیاگرام سپیسمیت بافت تاریخی کاشان

بخش وسیعی از هویت شهرهای تاریخی ما در گرو حفظ بافت های باارزش کالبدی است که گنجینه شهرسازی و معماری بومی ما را تشکیل می دهند. شناسایی بافت های مختلف در راستای بهره گیری از الگوهای ریخت شناختی بومی برای ساخت وسازهای آتی باعث ایجاد بافت هایی هماهنگ و منسجم شده که به زمینه موجود پیوند میخورند. شهر تاریخی کاشان بافت باارزشی دارد که به علت ساخت وسازهای بیبرنامه و نامتجانس در معرض خطر ازهمگسیختگی و ناهماهنگی قرار دارد. یکی از روش های تبیین و بررسی گونه های بافت شهری ماتریس سپیسمیت میباشد. این ماتریس که با استفاده از ٤ مولفه تراکم ساختمانی، سطح اشغال ، نسبت فضای باز و تعداد طبقات ایجاد شده است ، روابط بین این شاخص های ریخت شناختی را تبیین میکند. بافت های مختلف شهری با نحوه های چیدمان مختلف جایگاه های مختلفی در ماتریس اسپیسمیت دارند که با مقایسه آن ها میتوان به دسته بندی انواع بافت های شهری دست یافت . این پژوهش به معرفی نحوه محاسبه ماتریس اسپیسمیت و مولفه های آن در بافت تاریخی کاشان می پردازد.

خلاصه ماشینی:

"شکل ١: دیاگرام سپیسمیت برای بافت های مختلف شهری، منبع : (٢٠٠٧ ,Haupt &Berghauser Pont ) برگهازر پانت و هاپت پیشنهاد میکنند که تراکم نه تنها بر اساس تراکم ساختمانی (FSI)، بلکه ترکیبی از آن با شاخص های سطح اشغال یا فشردگی در طبقه هم کف (GSI)، نسبت فضای باز یا فشار بر فضای ساخته نشده (OSR) و طبقات محاسبه گردد تا بین شکل های مختلف شهری به صورت کارآمدی تمایز ایجاد شود. شکل ٢: شاخص سطح اشغال یا GSI، منبع : (٢٠١٠ ,Berghauser Pont and Haupt) ٢-٢- تراکم ساختمانی بلوک در سال ١٩٢٥ آیین نامه ساختمان برلین شاخصی ایجاد کرد که رابطه بین میزان مساحت طبقات ساخته شده با مساحت طرح را بررسی می کرد. Floor Area Ratio (FAR) (فرمول ٢) FSIx=Fx/Ax (m٢) مساحت خالص طبقات = Fx (m٢) مساحت تجمع Xها = Ax جمع قطعات ١، بافت ٢ و یا بخش ٣ = x شکل ٣: : شاخص تراکم ساختمانی یا FSI، منبع : (٢٠١٠ ,Berghauser Pont and Haupt) 4 ٢-٣- نسبت فضای باز نسبت فضای باز میزان فضای ساخته نشده در سطح زمین به ازای هر مترمربع از مساحت خالص ساخته شده در کل طبقات میباشدVan). شکل ٧: دیاگرام سپیسمیت بافت تاریخی کاشان ، منبع نگارنده جدول ٤: میانه و میانگین شاخص های دیاگرام سپیسمیت شاخص های دیاگرام سپیسمیت میانگین بلوکها میانه بلوکها سطح اشغال (GSI) 0,574 0,601 تراکم ساختمانی (FSI) 0,647 0,654 تعداد طبقات (L) 1,079 1,062 نسبت فضای باز (OSR) 0,877 0,579 هر بافت با توجه به ویژگی های توده و فضا و ارتفاعات آن جایگاه خاصی را در دیاگرام پیدا میکند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.