Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مسائل اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و روانی زنان پس از طلاق

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 5 تا 26)

کلیدواژه ها :

مسائل اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،زنان مطلقه ،روانی

کلید واژه های ماشینی : طلاق ، زنان ، زنان مطلقه ، پژوهش ، بررسی مسائل اجتماعی ، مسائل اجتماعی ، روان‌شناختی ، خانواده ، روانی زنان ، بهبود وضعیت زندگی زنان مطلقه

توجه به مسائل اجتماعی - فرهنگی ، اقتصادی و روانی زنان پس از طلاق به دلیل آسیب گسترده برای فرد و جامعه بسیار مهم است . پژوهش حاضر با هدف بررسی مسائل اجتماعی - فرهنگی ، اقتصادی و روانی زنان پس از طلاق انجام شد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که طی آن ٣٠٠ نفر از زنان مطلقه شهرستان خرم آباد از تیر تا شهریورماه سال ١٣٩٤ به روش در دسترس انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناسی و پرسشنامه مسائل اجتماعی - فرهنگی ، اقتصادی و روان شناختی زنان پس از طلاق بود. برای تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی مانند درصد و درصد فراوانی و آمار استنباطی مانند آزمون کای اسکوار با نرم افزار ٢٠ spss استفاده شد. میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان در پژوهش حاضر به ترتیب ٨.٥٦ ±٢٩.٣٠ بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که درمجموع ، بین نظرات پاسخگویان برحسب طیف پاسخگویی کاملا مخالف تا کاملا موافق در مسائل اجتماعی -فرهنگی ، اقتصادی و روانی زنان پس از طلاق تفاوت معناداری وجود دارد (٠٠٠١<p). بنابراین ، می توان نتیجه گرفت که مسائل اجتماعی - فرهنگی ، اقتصادی و روانی زنان پس از طلاق از شدت متفاوتی برخوردار است . بر اساس نتایج چنین پژوهش هایی ، می توان پیشنهاد داد که به منظور بهبود وضعیت زندگی زنان مطلقه ، چنین مسائلی طی کارآزمایی های بالینی باهدف طراحی مدل های مداخله مناسب یا اصلاح مداخله های موجود مورد توجه قرار بگیرد.

خلاصه ماشینی:

"در پژوهش های متعددی نشان داده شده است که طلاق برای زنان افسردگی و اضطراب ، رفتارهای پرخاشگرانه ، احساس شکست در زندگی به شکل دل تنگی و کناره گیری اجتماعی ، احساس تنهایی ذهنی ، ایجاد تفکرات نامطلوب و پارانویید نسبت به خود، دیگران و به ویژه جنس مخالف ، سطوح پایین سلامت روان و بهزیستی روان شناختی شامل احساس ناامیدی ، افزایش نگرانی ، دل شوره و استرس ، افت عزت نفس و احساس شایستگی پایین ، احساس ناتوانی در تحمل مشکلات کار و افزایش مشکلات اقتصادی ، تفکرات منفی نسبت به خود، دنیای اطراف و آینده ، افزایش خطر خودکشی، مرگ ومیر و مشکلات متعدد مربوط به سلامت جسمانی و بروز سایر اختلالات روان شناختی متعدد را به دنبال دارد (بالکن ، ٢٠١٥، ص ٦٥٦؛ آماتور٢٠١٠،٢، ص ٦٥٣؛ اعظم آزاده و تافته ، ١٣٩٤، ص ٣٥؛ علیمرادی ، ١٣٩٣، ص ٩؛ کوچکی ، حجتی و ثناگو، ١٣٩١، ص ٦٢؛ آقا محمدیان شعرباف و جمعه اسدآباد، ١٣٨٢، ص ١١٥). Psychosomatc disorder سؤال های پژوهش - از دیدگاه زنان مطلقه ، مسائل اجتماعی - فرهنگی عمده پس از طلاق کدام هستند؟ - از دیدگاه زنان مطلقه ، مسائل اقتصادی عمده پس از طلاق کدام هستند؟ - از دیدگاه زنان مطلقه ، مسائل روان شناختی عمده پس از طلاق کدام هستند؟ اهمیت و ضرورت تحقیق : ازآنجاکه طلاق پدیده ای است که جنبه های مختلف زندگی فرد و اطرافیان وی را تحت تأثیر قرار می دهد و به ویژه بر تعادل روانی دو انسان طلاق گرفته ، فرزندان ، بستگان و دوستان آن ها نیز اثر می گذارد، پس ضرورت دارد که برای جلوگیری ازهم پاشیدگی تعادل افراد درگیر طلاق به خصوص زنان مطلقه ، بررسی های پژوهشی مناسب و به دنبال آن اقدامات و مداخلات پیشگیرانه صورت پذیرید."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.