Skip to main content
فهرست مقالات

ضرورت ایجاد پلیس زن در یگان ویژه پاسداران ناجا جهت پیشگیری از بزه دیدگی زنان

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 46 تا 55)

کلیدواژه ها :

پیشگیری ،بزه دیدگی ،پلیس زن ،جرائم ،یگان ویژه

کلید واژه های ماشینی : یگان ویژه پاسداران ناجا جهت ، پلیس زن ، بزه دیدگی زنان ، پلیس زن در یگان ویژه ، جهت پیش‌گیری از بزه دیدگی ، یگان ویژة پاسداران ناجا ، ضرورت ایجاد پلیس زن ، ناجا ، یگان ویژة پاسداران ناجا جهت ، ویژة پاسداران ناجا جهت پیش‌گیری

زمینه و هدف : پلیس زن یکی از تشکیلات ناجاست که برای اجرای امور انتظامی مرتبط با امور زنان تشکیل شده است . یگان ویژة پاسداران هم از بزرگ ترین یگان های عملیاتی ناجا است که وظیفة مقابله با جرائم خاص نظیر گروگان گیری ، اغتشاشات ، برقراری نظم و امنیت را داشته و در این راستا، با زنان جامعه نیز مرتبط هستند. هدف این مطالعه ، بررسی ضرورت ایجاد پلیس زن در یگان ویژه پاسداران ناجا جهت پیشگیری از بزه دیدگی زنان است . روش : پژوهش حاضر از نظر هدف ، کاربردی و از نظر شیوة اجرا، پیمایشی است . جامعة آماری آن را فرماندهان کلانتری و مراکز انتظامی ، قضات کیفری قوة قضائیه ، وکلای دادگستری و پلیس زن شهر کرمانشاه تشکیل داده اند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ١٦٥ نفر تعیین شده است . داده ها با استفاده از پرسشنامة محقق ساخته که روایی و پایایی (٠.٧٩) قابل قبولی داشت ، جمع آوری و با کمک آزمون تی تک نمونه ای تحلیل شدند. یافته ها و نتایج : پژوهش نشان داد که ایجاد پلیس زن در یگان های ویژة پاسداران ناجا در پیشگیری از بزه دیدگی زنان و نیز در کاهش استفادة ابزاری از آنان موثر است و به همین دلیل ، می تواند به عنوان یک اولویت در دستور کار پلیس قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

"یافته ها و نتایج : پژوهش نشان داد که ایجاد پلیس زن در یگان های ویژة پاسداران ناجا در پیشگیری از بزه دیدگی زنان و نیز در کاهش استفادة ابزاری از آنان مؤثر است و به همین دلیل ، می تواند به عنوان یک اولویت در دستور کار پلیس قرار گیرد. com، ١٣٩٠) و ازآنجایی که واسطة برخی ناآرامی های شهری و اجتماعی ، یگان ویژه پاسداران ناجا با مأموریت هایی از قبیل مقابله با آشوب ها و درگیری های خیابانی و سرکوب اشرار و مجرمان سازمان یافته تشکیل شده است و این یگان ، بزرگ ترین یگان عملیاتی پلیس کشور است که به تبع قانون ناجا و دیگر قوانین و مقررات ، وظایف اساسی مقابله با هرگونه خراب کاری و تروریسم ، حرکت های مخل امنیت کشور، کنترل اجتماعات ، مبارزه و برخورد با اغتشاشات و تجمعات غیرقانونی ، مشارکت در عملیات های ویژه نظیر گروگان گیری و بمب گذاری و طرح های پاک سازی ، کنترل گلوگاه ها، اعزام نیرو و امداد رسانی به دیگر واحدهای پلیس را بر عهده دارد و این یگان به عنوان عضوی از سازمان ناجا وظیفة خطیر پیشگیری را نیز بر عهده دارد، لذا این یگان در اجرای وظایف خود با بانوان جامعه سروکار دارد. 4 یافته های استنباطی : به منظور بررسی این فرضیه که آیا ایجاد پلیس زن در یگان ویژه پاسداران ناجا در پیشگیری از بزه دیدگی زنان مؤثر است ، از آزمون تی استفاده شده و نتیجه در جدول ٦ ارائه شده است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.