Skip to main content
فهرست مقالات

ظرفیت‌ها و چالش‌های ژانر گفتگوی تلویزیونی در سازمان صداوسیما

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 9 تا 30)

کلیدواژه ها :

گفتگو ،چالش ،ظرفیت ،ژانر ،گفتگوی تلویزیونی

کلید واژه های ماشینی : چالش‌های ژانر گفتگوی تلویزیونی ، ژانر گفتگوی تلویزیونی در سازمان ، گفتگوهای تلویزیونی ، ژانر گفتگوی تلویزیونی از ژانرهای ، گفتگوی تلویزیونی در سازمان صداوسیما ، ظرفیت ، چالش ، مخاطبان ، ژانر گفتگوی تلویزیونی کـه بـه ، میهمانان

ژانر گفتگوی تلویزیونی از ژانرهای با سابقه، رایج و مهم در رسانه تلویزیون به شمار می‌رود. این ژانر همانند هر ژانر تلویزیونی دارای ویژگی‌ها، انواع، عناصر مشخص و کارکردهای متعددی است که بهره‌برداری بهینه از آنها مستلزم شناخت جامع و دقیق ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود است. از این رو، مقاله حاضر به مطالعه ظرفیت‌ها و چالش‌های گفتگوی تلویزیونی در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. روش تحقیق به‌کار رفته، مطالعه موردی و ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه بوده است. مصاحبه‌شوندگان، بیش از 40 نفر از مدیران، تهیه‌کنندگان و مجریانی بوده‌اند که به صورت هدفمند انتخاب شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که مصاحبه‌شوندگان، ژانر گفتگوی تلویزیونی را دارای ظرفیت‌ها و مزیت‌های مختلفی چون هزینه تولید کم در مقایسه با تولیدات دیگر، مطلوب‌ترین ساختار برای بعضی از موضوعات و طبقات مخاطبان، ظرفیت تعامل مناسب و آسان با مخاطب و ... می‌دانند. وجود برخی دیدگاه‌های ناصحیح در خصوص این ژانر، پایین بودن برآوردها، کمبود امکانات فنی و ضعف در برنامه‌ریزی، مطالعه و طراحی برنامه‌ها از‌جمله چالش‌های اصلی تاثیرگذار بر گفتگوهای تلویزیونی هستند. این مقاله مهم‌ترین راهکار غلبه بر چالش‌های موجود را توجه صحیح به ویژگی‌ها، الزامات و مزیت‌های انواع گفتگوهای تلویزیونی و استفاده هدفمند از آنها می‌داند.

خلاصه ماشینی:

"television talk قانونی ، انحصارزدایی از جریان پیام و فراهم آوردن امکـان دسترسـی عمـومی بـه ابـزار بازنمایی بسیار مؤثر باشند و در عین حال ، به عنوان برنامـه ای سـرگرم کننـده ، آموزشـی ، تربیتی ، ارشادی ، مشاوره ای و آگاهی دهنده به مخاطبان ، مفید و مؤثر واقـع شـوند؛ البتـه بدیهی است کـه بهـره بـرداری بهینـه از ایـن ژانـر در هـر سـازمان رسـانه ای یـا شـبکه تلویزیونی ، نیازمند شناخت جامع و دقیق آن ، استفاده راهبردی و هدفمند از ظرفیت های آن و رفع مشکلات و چالش های احتمالی موجود است . نگاهی به مشکلات یاد شده نشان می دهد که لزوما همه آنها در عرض هـم نیستند و چه بسا بتوان نگرش ناصحیح بعضـی از مـدیران را نسـبت بـه ژانـر گفتگـوی تلویزیونی دلیل اصلی بسیاری از مشکلات و محدودیت های دیگر به شمار آورد؛ یعنـی به اعتقاد مصاحبه شوندگان ، نگرش و دیدگاه ناصحیح بعضی از مدیران باعث کم توجهی به گفتگوهای تلویزیونی ، اختصاص نیافتن منابع مـالی لازم و امکانـات فنـی مناسـب و رواج نگرش غلط نسبت به این ژانر در بین تهیه کنندگان شـده اسـت ؛ بنـابراین راهکـار مهم برای غلبه بر چالش ها و مشکلات بهره برداری بهینـه از ژانـر گفتگـوی تلویزیـونی ، افزایش آگاهی مدیران و تهیه کنندگان از انواع گفتگوهای تلویزیونی ، ویژگی ها، الزامـات و مزیت های آنهاست ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.