Skip to main content
فهرست مقالات

درآمدی بر مخاطب‌شناسی تلویزیون با روش فراترکیب پژوهش‌های دانشگاهی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (25 صفحه - از 99 تا 123)

کلیدواژه ها :

تلویزیون ،فرامطالعه ،فراترکیب ،مخاطب‌پژوهی ،پایان‌نامه دانشگاهی

کلید واژه های ماشینی : مخاطب ، تلویزیون ، رسانه ، روش فراترکیب پژوهش‌های دانشگاهی ، مخاطب‌شناسی تلویزیون با روش فراترکیب ، پژوهش ، مخاطب تلویزیونی ، مخاطـب ، ترکیب ، تلویزیـون

یکی از بایدهای فعالیت رسانه‌ای، شناخت طیف‌های متنوع مخاطبان و نیازها و علایق آنان است. در شرایطی که رفتار مخاطبان روزبه‌روز در حال تغییر است، چالش رسانه ملی باید کشف این تغییرات رفتاری و پاسخ مناسب به آنها باشد. رشد روزافزون پژوهش‌ها در حوزه مخاطب تلویزیونی ایجاب می‌کند که برای جلوگیری از کم اهمیت شدن این پژوهش‌ها و نیز بهره‌گیری از نتایج مفید آنها، با مطالعاتی ترکیبی، تحلیلی و از بالا، به استخراج راهکارهای رسانه‌ای از آنها مبادرت شود. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش فراترکیب، یافته‌های کیفی و مرتبط با مخاطب را از 40 پایان‌نامه دانشگاهی، بر اساس الگوی هفت مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو دریافت و ترکیب کرده و مورد تحلیل همزمان قرار داده است. گزاره‌های به دست آمده از پایان‌نامه‌ها در چهار عامل اصلی ساختاری، سیاستگذاری، انگیزشی و خارجی دسته‌بندی شده‌اند. بر اساس یافته‌ها، مقوله‌های انگیزشی، مهم‌ترین عامل در نتایج پژوهش‌ها در حوزه مخاطب‌شناسی بوده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"روش شناسی پژوهش با رشد پژوهش ها در حوزه های مختلـف علـوم ، اندیشـمندان در عمـل بـه ایـن نتیجـه رسیدند که اطلاع و تسلط بر تمامی ابعاد یک رشته و به روز بودن در این زمینه تاحـدود زیادی امکان پذیر نیسـت ؛ بـه همـین دلیـل ، انجـام پـژوهش هـای ترکیبـی کـه عصـاره پژوهش های انجام شده در یک موضوع خاص را به شیوه ای نظام مند و علمـی فـراروی پژوهشگران قرار می دهند، گسترش یافت (ازکیا و توکلی ، ١٣٨٥). (30) بحث و نتیجه گیری ترکیب مقوله های استخراج شده از نتایج پایان نامه های دانشگاهی نشان می دهـد، وجـوه مختلف پژوهش در حوزه مخاطب تلویزیونی مورد توجه محققان است و در هر یک از این وجـوه ، اصـول و راهکارهـایی کـاربردی را از دل تحقیقـات دانشـگاهی مـی تـوان استخراج کرد. در ادامه ، به چند راهکار رسانه ای مهم که حاصـل فراترکیـب یافتـه هـای پایان نامه های مورد بررسی در این مقاله بوده است ، اشاره می شود: راهکار اول : شناسایی به روز ذائقه و نیاز مخاطب ، باید مأموریتی دایمی باشد بررسی ترکیبی یافته های پایان نامه های دانشگاهی ، نشان می دهد مقوله های انگیزشـی ، بـه عنوان مهم ترین عامل در نتایج پژوهش های حوزه مخاطب پژوهی ظاهر شـده اسـت . راهکار هفتم : دسترسی عموم به شبکه هایی با مخاطب محدود، رسیدن بـه اهـداف آن شبکه را با اختلال مواجه می کند ایجاد امکان دسترسی همه مخاطبان داخلی و خارجی به همه شبکه های تلویزیونی که با دیجیتالی شدن سیستم پخش تلویزیون فـراهم شـده اسـت ، هـیچ تناسـبی بـا مخاطـب شناسی و هدف گیری شبکه های مختلف برای مخاطبان خاص ندارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.