Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل محتوای اخبار پرمخاطب‌ترین خبرگزاری‌های آنلاین کشور از بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون با نگاهی ویژه به ورزش بانوان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 149 تا 170)

کلیدواژه ها :

تحلیل محتوا ،ورزش بانوان ،بازی‌های آسیایی ،خبرگزاری‌های آنلاین ،اینچئون

کلید واژه های ماشینی : ورزش ، خبر ، تحلیل محتوای اخبار پرمخاطب‌ترین خبرگزاری‌های ، ورزش بانوان ، هـای ورزشـی شخصیت اصلی خبر ، خبـر ، پژوهش ، محتوای اخبار پرمخاطب‌ترین خبرگزاری‌های آن‌لاین ، ورزشکار ، شخصیت اصلی خبر

پژوهش حاضر به تحلیل محتوای اخبار پرمخاطب‌ترین خبرگزاری‌های آنلاین کشور در بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون با تاکید بر ورزش بانوان پرداخته است. جامعه آماری مشتمل بر 1609 خبر مخابره شده از سوی سه خبرگزاری ایسنا، تابناک و خبر‌آنلاین در دوره زمانی بازی‌های آسیایی بوده و تعداد نمونه برای ایسنا 266، برای تابناک 214 و برای خبر‌آنلاین 156 خبر به دست آمده است. برای گردآوری اطلاعات از برگه کدگذاری محقق‌ساخته‌ای استفاده شده که واحدهای تحلیل را در 7 مقوله دسته‌بندی کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که خبرگزاری ایسنا با سهم 76/53 درصد، بیشترین خبر را در مورد بازی‌های آسیایی منتشر کرده و از میان کل اخبار، 61/13 درصد آن مربوط به بانوان بوده است. نتایج آزمون خی‌دو حاکی از آن است که بین تعداد مدال کسب‌ شده از سوی بانوان و میزان توجه به آنان به عنوان شخصیت اصلی خبر تفاوت معناداری وجود دارد؛ در حالی‌ که 57/20 درصد از کل ورزشکاران و 07/28 درصد از کل مدال‌ها در بازی‌های آسیایی متعلق به بانوان بوده است، آنان تنها در 32/11 درصد از خبرها، شخصیت اصلی را شامل می‌شوند.

خلاصه ماشینی:

"همچنین با توجه بـه افـزایش روزافـزون حضور بانوان ورزشکار در سطح ملی و بین المللی ، بخصـوص در بـازی هـای آسـیایی و بـا توجه به نتایج درخشان بانوان در این دوره از بازی ها، پژوهش حاضر بـه دنبـال پاسـخگویی به این سؤالات است که آیا پوشش اخبار بانوان متناسب با این موفقیت ها بوده اسـت ؟ و آیـا بین میزان حضور بانوان (به عنوان ورزشکار) در مقایسه با آقایان در بازی های آسیایی ، میـزان کسب مدال و همچنین میزان توجه به هر کدام به عنوان شخصیت اصلی ، تفـاوت معنـاداری وجود دارد؟ وضعیت محتوای این خبرگزاری ها از لحاظ پوشش مؤلفـه هـای ورزش بـانوان (حرفه ای ، قهرمانی ، تربیتی و همگانی ) بخصوص ورزش همگانی و تربیتـی بـه عنـوان زیـر بنای ورزش قهرمانی و حرفه ای (قاسمی ، ١٣٨٧) چگونه است ؟ پیشینه پژوهش یوسفی و همکاران (١٣٩٣)، در تحلیل محتوای بخش ورزشـی مطبوعـات سراسـری بـه این نتیجه دست یافتند که تنها در ٢. Coakley قهرمانی و حرفه ای بانوان به نسبت قابل توجهی پوشـش بیشـتری داده شـده ، بـا نتـایج پژوهش یوسفی و همکاران (١٣٩٣) همچنین امامی و ملائی (١٣٩٢) همخوانی دارد؛ اما در میان پژوهش های انجام شده در مورد رسانه های مختلف ، نتیجه پژوهش حاضر مبنی بر پوشش صفر درصدی ورزش همگانی و تربیتی بانوان ، بی سابقه است ؛ و نتایج دیگـر پژوهش ها، پوششی هرچند اندک برای ورزش همگانی و تربیتی گزارش کرده اند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.