Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی آگاهی و مشارکت سیاسی - اجتماعی خانواده های پاسداران

نویسنده:

(21 صفحه - از 95 تا 115)

تحولات سریع اجتماعی نیازهای جدیدی را در جامعه ایجاد می کند و برنامه ریزی مناسب فرهنگی برای پاسخ گجویی به نیازهای خانواده های پاسداران به منظور افزایش دانش و بینش سیاسی - اجتماعی آنان و افزایش سطح مشارکت آنان در فعالیتهای سیاسی - اجتماعی نیازمند شناسایی وضع موجود دانش و آگاهی خانواده ها و میزان تمایل آنان به مشارکت در این فعالیت ها می باشد هدف این مطالعه پاسخ گویی به نیاز و شناسایی میزان آگاهی ها و سطح مشارکت ساسی - اجتماعی خانواده ها و عوامل فردی و اجتماعی موثر بر افزایش یا کاهش آن می باشدجامعه آماری این مطالعه کلیه خانواده های پاسداران در سراسر کشور بود که با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای به تعداد2127 نفر شامل 1240 نفر همسر و 878 نفر از دختران پاسداران انتخاب و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که آگاهی های سیاسی - اجتماعی خانواده های پاسداران متوسط می باشد در حالی که میزان تمایل آنان به مشارکت درفعالیتهای سیاسی - اجتماعی بیشتر از حد متوسط است همچنین با افزایش سن وعزت نفس آفراد ،میزان مسارکت سیاسی - اجتماعی آنان افزایش میباید و این ارتباط در گروه دختران بیشتر از همسران می باشد زنان با تحصیلات عالی و شاغل یا دانشجو دارای سطح بالاتری از آگاهی و مشارکت سیاسی اجتماعی بوده و سابقه فعالیت در بسیج میتواند منجر به افزایش آگاهی و تمایل به مشارکت سیاسی اجتماعی میگردد


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.