Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین نقش جنسیت در رابطه میل جنسی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی

نویسنده:

(7 صفحه - از 27 تا 33)

هدف: تعیین نقش جنسیت در ارتباط بین میل جنسی و کیفیت زندگی در مبتلایان به افسردگی اساسی هدف این پژوهش بوده است. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی مقایسه ای 134 آزمودنی (67 مرد و 67 زن) مبتلا به افسردگی اساسی که با روش نمونه گیری تصادفی از چند مرکز سرپایی خدمات روانشناسی و روانپزشکی انتخاب شده بودند شرکت داده شدند. داده های میل جنسی با یک آیتم از پرسشنامه افسردگی بک نسخه دو و کیفیت زندگی با مقیاس سلامتی شما-فرم کوتاه (36-SF) و پرسشنامه کیفیت زندگی مک گیل جمع آوری شد. همبستگی های دو متغیری کیفیت زندگی و ابعاد آن با میل جنسی با استفاده از آزمون پیرسون برای زنان و مردان مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تفاوت معناداری بین میل جنسی زنان و مردان دیده نشد (P=0.230). مطابق فرم کوتاه مقیاس سلامتی شما بین میل جنسی و درد در مردان (r=-0.456، P<0.001) و زنان (r=-0.308، (P=0.011 و همچنین بین میل جنسی و متغیرهای عملکرد جسمی (r=-0.457، P<0.001)، محدودیت نقش ناشی از مشکلات جسمی (r=-0.325، P<0.001)، محدودیت نقش ثانویه بر مشکلات عاطفی (r=-0.325، P=0.007)، خستگی (r=-0.294، P=0.016)، سلامتی عاطفی (r=-0.368، P=0.02) و عملکرد اجتماعی (r=-0.483، P<0.001) و ادراک سلامتی عمومی (r=-0.396،P<0.001 ) همبستگی منفی و معنادار وجود داشت. پرسشنامه مک گیل نشان داد که همبستگی بین میل جنسی و سلامتی روانشناختی (r=-0.255،P<0.037 )، سلامتی وجودی (r=0.293،P=0.016 ) و حمایت اجتماعی (r=0.425،P<0.001 ) در مردان معنادار بود. نتیجه گیری: ارتباط بیشتر و گسترده تر بین میل جنسی و کیفیت زندگی در مردان مبتلا به افسردگی اساسی، نشان دهنده تاثیر بیشتر تغییرات میل جنسی ناشی از افسردگی بر کیفیت زندگی در مردان نسبت به زنان است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.