Skip to main content
فهرست مقالات

تدوین الگوی واردات محصولات کشاورزی ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 127 تا 150)

افزایش تقاضای روزافزون کالاهای کشاورزی و مدیریت ضعیف استفاده از منابع موجود در کشور سبب شده است به منظور برطرف ساختن نیاز داخلی، بخش عظیمی از درآمدهای کشور صرف واردات این نوع کالاها شود. لذا به منظور مدیریت هر چه بهتر واردات محصولات کشاورزی و شناسایی ابزارهای لازم به منظور کنترل واردات بی‌رویه برخی از این محصولات، در مطالعه حاضر، الگوی واردات محصولات کشاورزی ایران (گندم، جو، ذرت، شکر، برنج، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ و دانه‌های روغنی) تحلیل و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که سیاست‌های قیمتی در واردات محصولات تخم‌مرغ، گوشت مرغ و گندم، به دلیل اثرگذاری بیشتر، اهمیت بالاتری دارد. همچنین متغیر تعرفه وارداتی در محصولات گندم، گوشت قرمز و جو، به عنوان ابزاری از سیاست‌های تجاری، حائز اهمیت بیشتری است. در نهایت، بررسی متغیر نوسان‌های نرخ ارز نیز نشان داد که اثر گذاری آن در برخی از محصولات مثبت (گوشت قرمز) و در برخی از محصولات منفی (شکر) است. لذا پیشنهاد می‌شود به منظور مدیریت کاراتر واردات محصولات کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و برقراری امنیت غذایی به واسطه موجود بودن غذا در کشور، از ابزارهای سیاستی مناسب همگام با سیاست‌های تجاری فعلی استفاده شود.

خلاصه ماشینی:

"لذا با توجه به این دو مطالعة پایه ای و همچنین بررسی مطالعات صورت گرفته در زمینة تقاضای واردات که در قسمت مقدمه به آنها اشاره شد، شکل کلی تابع تقاضای واردات محصولات کشاورزی کشور، که در مطالعة حاضر استفاده می شود، به صورت روابط ٢تا ١١ می باشد: (٢) تابع واردات گندم w f(Pm,w,w,,)  Pd w (٣) تابع واردات ذرت c f(Pm,c,c,,)  Pd c (٤) تابع واردات شکر s f(Pm,s,s,,)  Pd s  (٥) تابع واردات جو (D١٣٨٤,f)Pm,LnQb,LnTb,LnOil,Lx,١٣٨٣LnIMb Pd b (٦) تابع واردات دانه های روغنی (٧٥−f) ,LnQos,LnTos,LnOil,L١٣٧٢LnIMos Pm Pd os  (٧) تابع واردات برنج (D١٣٧٣,f)Pm,LnQr,LnTr,LnOil,Lx,١٣٦٧LnIMr Pd r (٨) تابع واردات گوشت قرمز m f(Pm,m,m,,)  Pd m (٩) تابع واردات گوشت مرغ D١٣٨٣,f)Pm,LnQch,LnTch,LnOil,Lx,١٣٧١LnIMch  Pd ch (١٠)تابع واردات تخم مرغ e f(Pm,e,,,D1368)  Pd e (١١)تابع واردات کنجاله re f(Pm,re,re,,,D1384)  Pd re که در روابط فوق، LnIM لگاریتم مقدار واردات محصول،  لگاریتم نسبت Pd شاخص قیمت وارداتی به شاخص قیمت داخلی (که در مطالعة حاضر و در تمامی محصولات به صورت LnP نشان داده شد)، LnQ لگاریتم مقدار تولید محصول در داخل ، LnT لگاریتم تعرفة وارداتی محصول، LnOil لگاریتم درآمدهای نفتی و LnEx لگاریتم نوسانات نرخ است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.