Skip to main content
فهرست مقالات

معرفی الگوهای ترویج کتاب خوانی در جهان و ارائه الگویی اسلامی ایرانی برای ترویج خواندن

نویسنده:

(34 صفحه - از 1 تا 34)

در دنیای کنونی، با توجه به ظهور تکنولوژی های نوین، مانند تلویزیون و ماهواره و تلفن همراه و اینترنت و گفت وگوهای اینترنتی عمدتا بی هدف و بی برنامه، که بیشترین زمان را از قشر وسیعی از مردم می گیرد، توسعه و ترویج کتاب و کتاب خوانی امری ضروری به نظر می رسد. توسعه و ترویج کتاب خوانی اکنون از موضوع ها و دغدغه های بزرگ جوامع و به خصوص کشورهای در حال توسعه است. جهت ترویج کتاب خوانی لازم است برنامه های موثر، پویا، و منطبق با واقعیت ها پیش بینی شود. سپس باید گام به گام این برنامه ها را همراهی کرد تا مطالعه به عادت تبدیل شود. بر همین اساس، در سرتاسر جهان اقداماتی برای ترویج کتاب خوانی صورت گرفته است. در این تحقیق ابتدا این اقدامات و سپس طرح هایی که در ایران اجرا شده معرفی می شود. همچنین، با توجه به اینکه در کشوری اسلامی با سابقه ای غنی از آموزه های دینی و اسلامی زندگی می کنیم، طرحی فراخور فرهنگ عظیم اسلامی برای ترویج خواندن ارائه می شود. لازم به ذکر است که مقاله حاضر در اولین همایش ملی کتاب و نشر با موضوع سیاستگذاری فرهنگی در صنعت نشر کتاب که با حمایت مادی و معنوی انتشارات سوره مهر در آبان ماه سال 94 برگزار گردید، ارائه شده و برای اولین بار در شماره های نوزدهم و بیستم فصلنامه کتاب مهر منتشر می گردد.

خلاصه ماشینی:

"‌ باب ‌الحوایجی ‌و‌یزدیان ‌راد‌(١٨٣٤)‌در‌تحقیقی‌با‌عنوان ‌«تحلیل ‌ محتوای‌مقالات ‌مجلات ‌تخصصی‌کتابداری‌و‌اطلاع ‌رسـانی‌دربـار‌ة ‌ تـرویج ‌کتـاب ‌خـوانی ‌و‌کتابخانـه ‌هـای‌کودکـان ‌از‌سـال ‌١٨٣٣‌تـا‌ ١٨٣٣» نشان ‌می‌دهد‌١٤٢٩‌عنوان ‌مقاله ‌در‌این ‌نشریات ‌منتشر‌شده ‌ که ‌٥٢‌عنوان ‌از‌مقالات ‌(٣/٦‌درصد)‌به ‌موضوع ‌ترویج ‌کتاب ‌خوانی ‌ و‌٢٧‌عنوان ‌از‌مقالات ‌(١/٨‌درصد)‌به ‌موضوع ‌کتابخانه ‌های ‌کودکان ‌ پرداخته ‌اند‌و‌از‌این ‌تعداد‌٧٥‌مقاله ‌(٩٤/٩‌درصد)‌تـأ‌لیف ‌و‌٤‌مقالـه ‌‌ (٥/١‌درصد)‌ترجمه ‌است . ‌این ‌بنیاد‌برنامه ‌هـا‌یی‌ماننـد‌ «هفتۀ‌ملی ‌خواندن ‌بـرا‌ی ‌کودکـان ‌»،‌«خوانـدن ‌صـم‌یمیت ‌مـی‌آورد" (مجموعه ‌ای‌از‌جلسات ‌خواندن ‌برای ‌نزدیک ‌کردن ‌کودکان ‌معلـول ‌ و‌سالم ‌به ‌یکدیگر)،‌«مجموعۀ‌کتاب ‌های ‌بهـاره ‌»،‌«تابسـتان ‌بـا‌یـ‌ک ‌ کتاب »،‌‌«روز‌ملی ‌تولد‌وینی ‌خرسه ‌در‌١٤‌اکتبر»،‌«زمسـتان ‌بـا‌یـ‌ک ‌ کتـاب ‌»،‌«پایـ‌ان ‌باشـکوه ‌"(اهـدا‌ی ‌جـا‌یزه ‌بـه ‌‌نیروهـا‌ی ‌داوطلـب ‌و‌ پشتیبانان ‌فعال ‌برنامه ‌هایی ‌که ‌در‌طول ‌سال ‌اجرا‌شده ‌اند)،‌و‌«باشگاه ‌ خواندن ‌در‌مدرسه ‌ها‌و‌مهدکودک‌هـا‌"را‌بـه ‌شـکل ‌سـا‌لیانه ‌برگـزار‌‌ می‌کند. ‌ بنیاد‌برنامه ‌های ‌موفق ‌دیگری ‌هم ‌تا‌کنون ‌برای ‌ترویج ‌خواندن ‌ برگزار‌کرده ‌است ؛‌مانند‌ماراتون ‌اهدای ‌کتاب :‌یک ‌شرکت ،‌یک ‌ کتاب ،‌که ‌در‌سال ‌٢٠٠٤‌برای ‌پشتیبانی ‌از‌کتابخانه ‌ها‌انجام ‌شد‌و‌تا‌ کنون ‌٦٠٠٠‌جلد‌کتاب ‌اهدایی‌را‌از‌طریق ‌پایگاه ‌اینترنتی ‌این ‌برنامه ‌ راهی ‌قفسه ‌های ‌کتابخانه ‌ها‌کرده ‌است . ‌با‌جعبه ‌های ‌پر‌از‌کتاب ‌در‌این ‌گوشه ‌و‌آن ‌ گوشه ‌کارگاه ‌های ‌ترویج ‌خواندن ‌بر‌پا‌می‌کند،‌فروشگاه ‌های ‌خیابانی ‌ ارزان ‌کتاب ‌به ‌راه ‌می‌اندازد،‌فیلم ‌های ‌مرتبط ‌با‌خواندن ‌و‌ادبیات ‌و‌ کتاب ‌برای ‌ساکنان ‌نمایش ‌می‌دهد،‌نویسندگان ‌را‌به ‌این ‌محله ‌ها‌ دعوت ‌می‌کند،‌و‌با‌ساکنان ‌نشست ‌های ‌گپ ‌وگفت ‌راه ‌می‌اندازد. ‌ این ‌برنامه ‌بر‌پایۀ‌رساندن ‌کتاب ‌های ‌مناسب ‌و‌باکیفیت ‌به ‌دست ‌این ‌ گروه ‌از‌کودکان ‌و‌نوجوانان ‌است ‌که ‌در‌وضعیت ‌معمول ‌زندگی ‌بـه ‌ کتاب ‌های ‌باکیفیت ‌دسترسی ‌ندارند‌یا‌اینکه ‌در‌وضعیت ‌هـا‌ی ‌ویـ‌ژه ،‌ مانند‌رخدادهای ‌فاجعه ‌بار‌طبیعـ‌ی ‌و‌اجتمـاع‌ی ،‌بـه ‌کتـاب ‌درمـا‌نی ‌و‌ دسترسی ‌به ‌کتاب ‌های ‌مناسب ‌نیاز‌دارند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.