Skip to main content
فهرست مقالات

آسیب شناسی کتاب از پدید آمدن تا خواندن از نگاه ناشران

نویسنده:

(38 صفحه - از 101 تا 138)

در حال حاضر، به رغم توسعه گسترده فناوری های جدید ارتباطی و شبکه ارتباطات مجازی در جهان، تالیف و انتشار کتاب و کتاب خوانی همچنان جایگاه و اهمیت و نقش خود را دارد. اما، با وجود این، فرهنگ کتاب و خلق کتاب، از پدیدآوردن تا خواندن، دچار مشکلاتی است که سرانه مطالعه مفید را در کشور دچار نقص کرده است. بنابراین، پژوهشگران در این تحقیق، با هدف شناخت تجربه های ناشران استان کرمانشاه در زمینه آسیب شناسی کتاب، از پدید آوردن تا خواندن، با تفکیک ناشران تک بنیاد و چندبنیاد، به مطالعه پرداخته اند. مطالعه کیفی به روش مصاحبه عمیق است. مشارکت کنندگان 27 نفر از ناشران استان کرمانشاه در سال 1394 را شامل می شود. نمونه گیری به روش هدفمند انجام گرفت و تا اشباع اطلاعات ادامه یافت. تحلیل داده ها هم زمان با جمع آوری اطلاعات با رویکرد تحلیل موضوعی انجام گرفت. تحلیل داده ها با توجه به سه سوال اساسی مطالعه در سه موضوع آسیب شناسی ناشر، آسیب شناسی نویسنده و آسیب شناسی خواننده به دسته بندی یافته ها در 20 موضوع انتزاعی از مفاهیم منجر شد. همچنین، سه موضوع و ده زیرموضوع نیز طبق هدف فرعی انتزاع شد. در یک دهه گذشته، تحولات چشمگیری را در زمینه نشر کتاب شاهد بوده ایم. اما یافته ها نشان می دهد با وجود چنین پیشرفت هایی در زمینه ناشران و کتاب، همچنان معضل مربوط به خوانندگان وجود دارد. اهمیت نشر در جهت تاثیر عمیق بر فرهنگ، نیازمند توجه برنامه ریزان، سیاست گذاران و دست اندرکاران این عرصه است تا با حرکتی سنجیده در جهت اصلاح نواقص برآیند. هماهنگی نهادها و سازمان هایی همچون نهاد کتابخانه های عمومی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، رسانه های جمعی و ارتباطی بزرگ با دولت، به همراه طراحی برنامه ای مدون با اهداف طولانی مدت برای افزایش فرهنگ کتاب و کتاب خوانی به منظور شناسایی و بسترسازی لازم است. لازم به ذکر است که مقاله حاضر در اولین همایش ملی کتاب و نشر با موضوع سیاستگذاری فرهنگی در صنعت نشر کتاب که با حمایت مادی و معنوی انتشارات سوره مهر در آبان ماه سال 94 برگزار گردید، ارائه شده و برای اولین بار در شماره های نوزدهم و بیستم فصلنامه کتاب مهر منتشر می گردد.

خلاصه ماشینی:

"آسیب های نویسنده دربارة هدف اختصاصی دوم پژوهش ، که شناسایی آسـیب هـای کتـاب در زمینۀ چاپ و نشـر (حرفـۀ ناشـران ) بـا اسـتفاده از تجربیـات ناشـران اسـتان کرمانشاه است ، مفاهیم به طور کلی در سه موضوع منابع ، بازاریابی و تبلیغات و هویت حقیقی دسته بندی شدند. پیشنهادها الف ) براساس یافته های پژوهش ، راهکارها و پیشنهادهایی برای آسیب شناسی کتاب از پدید آمدن تا خواندن بدین شرح ارائه میشود: ـ فراهم کردن زمینه برای ایجاد وبلاگ و وب سایت روزآمد اختصاصی بـرای ناشران ؛ ـ ایجاد نظام توزیع یکپارچۀ کتاب ؛ ـ ایجاد شبکۀ کتاب های ناشران شهرستانی ؛ ـ ایجاد تسهیلات برای توزیع کتاب از سوی ناشران ؛ ـ افزایش بودجه و امکانات برای ناشران ؛ ـ افزایش همکاری نهادهای دولتی با صنعت چاپ و نشر؛ ـ افزایش همکاری رسانه های ملی با صنعت چاپ و نشر؛ ـ تربیت و پرورش نویسنده ؛ ـ تربیت و پرورش نیروی متخصص در حوزة تبلیغات و اطلاع رسانی صنعت چاپ و نشر؛ ـ فرهنگ سازی کتاب محوری از سوی آموزش و پرورش ؛ ـ انگیزه سازی در پژوهش از سوی آموزش عالی ؛ ـ برگزاری همایش ها و گردهماییهای ناشران و پژوهشـگران در اسـتان هـای دیگر کشور؛ ـ حذف اجبار برای چاپ کتاب در ارتقای شغلی ؛ ـ تولید لوازم و ملزومات چاپ و نشر در داخل کشور؛ ـ ایجاد مراکز بستریابی و شناسایی موضـوعات مـورد نیـاز جامعـه در مرکـز انتشارات هر استان ؛ ـ ایجاد اتحادیه یا صنف ناشران در هر استان ؛ ـ ایجاد تسهیلات خرید کتاب برای مخاطبان ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.