Skip to main content
فهرست مقالات

علل بروز نارضایتی زناشویی از دیدگاه زوجین: یک مطالعه کیفی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (16 صفحه - از 1 تا 16)

افزایش آمارطلاق که معتبرترین شاخص آشفتگی روابط زناشویی است؛ نشانگر آن است که رضایت زناشویی به آسانی قابل دستیابی به هدف این پژوهش، بررسی علل بروز نارضایتی رناشویی از دیدگاه زوجین است. این مطالعه به روش کیفی و با رویکرد نظریه زمینه ای انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و پرسشنامه رضایت مندی زناشویی امریج (اولسون، فورنیر و دراکمن، 1989) استفاده شد. مطالعه با نمونه گیری هدفمند شروع و نااشباع داده ها ادامه یافت و طی آن 34 نفر در استان اردبیل مورد مصاحبه قرار گرفتند مصاحبه ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل انمترابرت و کارپمتر در سه گام کدگذاری باره کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند هشت طبقه به عنوان موانع تجربه رضایت مندی زناشویی شرکت کنندگان در تحقیق بودند که عبارتند از ویژگی های فردی آسیب زننده، فقدان مهارت های ارتباطی سازگارانه، عدم تجربه جسمی رضایت بخش، تعارض نقش، اعتیاد به مواد مخدر، عدم توجه به حقوق مالی زنان، تعصب ها و باورهای فرهنگی نادرست و عدم اعتماد میان زوجین و مشکلات اقتصادی فقدان مهارت های ارتباطی سازگاران، به عنوان متغیر اصلی انتخاب شد که می توانست بخش قابل توجهی از داده ها را تعیین نماید. شناسایی عوامل موثر بر رضایت مندی زناشویی به طراحی برنامه های توامندسازی و پیشگیری از آشفتگی های زناشویی کمک خواهد کرد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.