Skip to main content
فهرست مقالات

اثر متفاوت تصاویر عاطفی بر واکنش های هیجانی افراد با ویژگی سیستم فعال ساز بازداری رفتاری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (14 صفحه - از 91 تا 104)

در انسان ها واکنش های هیجانی تحت تاثیر محرک های محیطی و صفات شخیتی متفاوتی قرار می گیرد. نظریه گری از جمله نظریه های شخصیتی است که می توان واکنش های هیجانی را به وسیله آن بررسی کرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی واکنش هیجانی (خوشایندی و انگیختگی) افراد با سیستم های فعال ساز/ بازدارنده نسبت به تصاویر دارای بار عاطفی است. بر اساس نمره استاندارد، افراد در توزیع نمرات پرسشنامه سیستم های فعال ساز/ بازدارنده، تعداد 52 نفر (26 نفر با حساسیت بالای BAS و 26 نفر با حساسیت بالای BIS) انتخاب شدند. به منظور القای خلق، آزمودنی ها به صورت تصادفی در معرض سه موقعیت (خنثی، شاد و غمگین) قرار گرفتند. واکنش های هیجانی آزمودنی ها با آزمون خود ارزیابی با کمک تصاویر آدمک اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر نشان داد که افراد با BIS بالا در واکنش به تصاویر دارای بار عاطفی منفی در مقایسه با تصاویر خنثی و مثبت، عاطفه ناخوشایند و همچنین سطوح بالاتری از برانگیختگی را نشان می دهند. واکنش هیجانی افراد با BAS و BIS بالا نسبت به تصاویر دارای بار عاطفی خنثی و مثبت معنی دار نبود. این یافته ها نشان داد که ویژگی های شخصیتی می تواند پاسخ های هیجانی را تحت تاثیر قرار دهد که به نوبه خود موید فرضیه صفت همخوان است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.