Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین ساختار عاملی مقیاس 3 فرم A هوش سیال کتل در دانش آموزان تیزهوش

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (16 صفحه - از 89 تا 104)

آژمون کتل یکی از معتبرترین ابزارهای اندازه گیری هوش سیال است که کمتر مورد بررسی قرار گرفته، به همین منظور هدف این پژوهش تعیین ساختار عاملی مقیاس 3 فرم A هوش سیال دانش آموزان تیزهوش مراکز استعدادهای درخشان شهر تهران بوده است. از میان همه دانش آموزان تیزهوش متوسطه تهران که در سال تحصیلی 90- 1389 مشغول به تحصیل بوده اند، تعداد 435 نفر با روش نمونه برداری تصادفی انتخاب و آژمون 50 سوالی هوش کتل بر روی آنها اجرا شد. بر پایه ضریب همبستگی هر ماده با نمره کل و تحلیل عاملی مقیاس، ماده ای حذف نشد. ضریب اعتبار از طریق آلفای کرونباخ به دست آمده و در واقع شاخص همگونی سوال هاست که برابر با 0/783 بوده است. برای روایی سازه از روش تحلیل عاملی با چرخش متمایل استفاده شد. نتایج نشان می دهد که ساختار تست هوش سیال کتل چهار عاملی است. ترتیب تقدم و تاخر مولفه های استخراج شده از این تست با ساختار نخستین این آزمون که توسط خود کتل ارائه شده، نیز یکسان و به قرار زیر است: 1)حافظه کوتاه مدت 2) دقت ادراک، 3) سسرعت ادراک، 4) استدلال استقرایی. این یافته با تئوری ساخت هوش سیال کتل و هورن (1966) و نیز با تئوری سرمایه گذاری کتل هماهنگ است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.