Skip to main content
فهرست مقالات

مدلی ساختاری از روابط میان فرزند پروری اقتداری، درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (14 صفحه - از 17 تا 30)

هدف از پژوهش حاضر شناسایی رابطه فرزند پروری اقتداری و پیشرفت تحصیلی با تاکید بر نقش میانجی درگیری تحصیلی بوده است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از302 ( 161 پسر، 141 دختر) دانش آموز سال اول متوسطه به روش تصادفی از دبیرستان های شهر تهران انتخاب شدند. مقیاس های مورد استفاده در این پژوهش عبارت بود از مقیاس سبک فرزند پروری ادراک شده (بوری، 1991)؛ پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (پنتریچ و همکاران، 1991) و نمرات پایان سال سه درس زیست شناسی، ادبیات فارسی و ریاضی به عنوان شاخص پیشرفت تحصلی تحصیلی. از روش مدل معادلات ساختاری برای بررسی روابط بین عامل ها استفاده شده است. نتایج نشان داده است الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار بوده است و نقش میانجیگر درگیری تحصیلی رفتاری، شناختی و عاطفی در رابطه بین فرزندپروری اقتداری و پیشرفت تحصیلی مورد تایید قرار گرفته است. همچنین اثر مستقیم فرزندپروری اقتداری بر ابعاد سه گانه درگیری تحصیلی و نیز اثر مستقیم ابعاد سه گانه درگیری تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی معنادار نبوده است. در پایان همسوئی و عدم همسویی یافته ها مورد بحث قرار گرفته است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.