Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان در کاهش افسردگی ناشی از مشکلات ارتباط زناشویی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (15 صفحه - از 75 تا 89)

نقش مشکلات رابطه ای زوجین در میان اشخاصی که برای درمان افسردگی مراجعه می کنند بعنوان متغیرهای علی در سبب شناسی افسردگی غیر قابل انکار می باشد. هدف این پژوهش تعیین میزان کارآمدی زوج درمانی متمرکز بر هیجان در درمان افسردگی ناشی از مشکلات ارتباطی زوجین است. در این مطالعه از روش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور 10 زوجی که به بعضی از مراکز مشاوره مشهد مراجعه کرده بودند از طریق نمونه گیری در دسترس و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. زوجین گروه آزمایش 12 جلسه زوج درمانی متمرکز بر هیجان دریافت کردند در حالیکه زوجین گروه کنترل هیج نوع درمانی دریافت نکردند. ابزار اندازه گیری این پژوهش شامل پرسشنامه های CPQ و BDI-II بود، در این مطالعه ابتدا از مصاحبه و پرسشنامه های فوق برای غربالگری استفاده شد تا بدینوسیله زوجینی که مشکلات ارتباطی دارند تشخیص داده شوند، سپس پرسشنامه BDI-II در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد، داده های جمع آوری شده از طریق آزمون کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق این فرضیه را اثبات کرد که زوج درمانی متمرکز بر هیجان در درمان افسردگی زوجین موثر است. همچنین نتایج این تحقیق به مشاوران خانواده کمک خواهد کرد تا با تغییر روابط بین فردی زوجین، افسردگی را درمان کنند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.