Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل موثر در پیاده سازی برنامه مهندسی مجدد در بانک صادرات استان مازندران

نویسنده:

(13 صفحه - از 20 تا 32)

یکی از شناخته ترین راهبردهای دگرگونسازی کسب و کار، مهندسی مجدد است که در پیاده سازی آن در سازمان ها مشکلاتی وجود دارد. این مقاله با هدف بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی فرایند مهندسی مجدد، عوامل موفقیت مهندسی مجدد را بصورت پنج عامل انسانی، سازمانی، اجرایی، محیطی، زمینه ای و تکنولوژی اطلاعات را شناسایی نموده است. پرسشنامه با طیف لیکرت طراحی و پس از اطمینان از روایی و پایایی، بین 94 نفر از مدیران، سرپرستان، مشاوران و کارشناسان ارشد به عنوان خبرگان جامعه آماری (بانک صادرات استان مازندران) توزیع گردید و با استفاده از آزمون t و با کمک نرم افزار spss نتایج به دست آمده نشان می دهد که عامل انسانی مهمترین و تکنولوژی اطلاعات ضعیف ترین عامل در موفقیت اجرا و استقرار فرایند مهندسی مجدد بوده و عوامل سازمانی، اجرایی، محیطی و زمینه ای در ردیفهای بعدی تاثیرگذاری قرار دارند. برای عوامل، زمینه ای هم ایجاد توان تصمیم گیری، انجام کارهای پروژه و شغلی به عنوان مهمترین عوامل می باشد که باید به ترتیب اولویت به آنها توجه گردد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.