Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه خطای پیش بینی سود و جابجایی مدیرعامل در شرکتها

نویسنده:

کلیدواژه ها :

رگرسیون لجستیک ،خطای پیش بینی سود ،جابجایی مدیرعامل

کلید واژه های ماشینی : پیش‌بینی سود و جابجایی مدیرعامل ، خطای پیش‌بینی سود و جابجایی ، رابطه خطای پیش‌بینی سود ، مدیران ، بررسی رابطه خطای پیش‌بینی سود ، جابجایی مدیر ، جابجایی مدیرعامل در شرکتها ، سود پیش‌بینی‌شده ، مدیریت ، سطح پایین عملکرد شرکت نسبت

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خطای پیش بینی سود و جابجایی مدیرعامل در شرکتها است. سود پیش بینی شده توسط مدیریت یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورتهای مالی است. اهمیت سود پیش بینی شده به میزان انطباق آن با سود واقعی شرکت بستگی دارد. افشای دقیق سود پیش بینی شده موجب افزایش اعتماد بازار سرمایه و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه نمایندگی می شود، لذاپیش بینی می شد هیئت مدیره هنگام تصمیم گیری در مورد جابجایی و یا ابقای مدیرعامل به دقت پیش بینی سود نیز توجه نمایند. نمونه تحقیق 22 شرکت 1921 می باشد. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون لجستیک انجام گرفت. - پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1932 یافته ها حاکی از آن است که بین خطای سود پیش بینی شده و جابجایی مدیرعامل رابطه معنا داری وجود ندارد. هم چنین نتایج نشان داد که سطح پایین عملکرد شرکت نسبت به سطح بالای عملکرد، نمی تواند بر رابطه بین خطای پیش بینی سود و جابجایی مدیرعامل موثرتر باشد.

خلاصه ماشینی:

"نمونه مورد بررسی ۱۱۴ شرکت از بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی ۱۳۸۹ - ۱۳۸۶ بودند که در نهایت نتایج نشان داد بین نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره و تمرکز مالکان با دقت پیش بینی سود رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. علیرغم اینکه وجود خطا در سود پیش بینی شده براساس نظریه نمایندگی موجب افزایش تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیریت شرکت و سهامداران می‌شود و براساس اصول حاکمیت شرکتی مدیریت باید در برابر سهامداران پاسخگو باشد و براساس نطریه ذینفعان در برابر تمام ذینفعان، اما هیئت مدیره شرکت اقدام به برکناری مدیرعامل نمی‌کند. این نتایج می‌تواند براساس فرضیه همسویی استراتژیک تفسیر گردد که هیئت مدیره از سوی سهامداران نهادی برای برکناری مدیریت شرکت مورد فشار قرار نگرفته است زیرا منافع سهامداران نهادی از طریق وجود خطا در سود پیش بینی شده تامین شده، لذا در برابر آن واکنش نشان نداده‌اند. نتیجه حاصل نشان می‌دهد اگر چه عملکرد ضعیف شرکت و خطای سود پیش بینی شده هر دو به افزایش تضاد منافع میان مدیر ومالک می‌افزاید اما این موضوع احتمال برکناری مدیرعامل توسط هیئت مدیره را افزایش نمی‌دهد این موضوع می‌تواند ناشی عدم استقلال هیئت مدیره باشد که نمی‌تواند واکنش لازم را دربرابر مدیرعامل نشان دهد و یا براساس فرضیه همسویی استراتژیک تفسیر شود که همسویی منافع سهامداران نهادی با مدیریت شرکت مانع از برکناری مدیرعامل ناکارا شده است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.