Skip to main content
فهرست مقالات

یک. منشور سعادت؛ شرح وصیت نامة الاهی-سیاسی حضرت امام خمینی مجلس شورای ملی؟ یا اسلامی؟

نویسنده:

(7 صفحه - از 9 تا 15)

خلاصه ماشینی:

"روحانیـت ، بـا حفـظ ارزشهای اسلامی ، باید، در همة عرصه های دینی ، فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی حـضور فعـال داشته باشد و گرنه ، نااهلان، زمام امور را به دست می گیرنـد؛ بـه نحـوی کـه عرصـة وعـظ و خطابه ، برای روحانیان تنگ و در پی آن، احکام حقه دین معطل می گردند و آنچه ، در مشروطه ایران، پیش آمد،تکرار می شود. دربارة نکته دوم نیز، سخن بسیار است ؛ نفوذ غربیان ، در دربار قاجار، افـزون بـر اسـتبداد و ستم متولیان امور، استقلال و آزادی کشور و شخصیت و شرف اسلام او را نـشانه رفتـه بـود و هر روز، با امضای قراردادی استعماری ، بخشی از سرزمین و سرمایه کـشور اسـلامی از دسـت می رفت ؛ یکی از این قراردادها، در قالب کمپانی هند شرقی ، شبه قاره هند را بلعیده بـوده و در اثر عهدنامة گلستان و ترکمنچای ، بخش وسیعی از کشور ما بـه بـاد فنـا رفـت ؛ باسـتان شـناس فرانسوی ، پنج هزار قطعه آثار نفیس شوش را به یغما برد و اگر بیداری عالمـان نجـف ، بـه داد مردم نمی رسید، «رویتر» همة ایران را تصاحب نموده بود؛ امـا، چنـد روزی از نهـضت تنبـاکو نگذشته بود که «نوز بلژیکی » به ریاست مالیه و گمرک ایران گماشـته شـد و دمـار از روزگـار بازاریان و تاجران برآورد و برای رهبران مذهبی جز دخالت مستقیم و کنتـرل دربـار، چـاره ای نماند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.