Skip to main content
فهرست مقالات

تقریب عملی بین مذاهب خمسه، از نگاه پیشوایان مذاهب خمسه

نویسنده:

(10 صفحه - از 157 تا 166)

خلاصه ماشینی:

"مدارا و رفتار نیک با مخالفان ، مذهبی از دیدگاه شافعی زندگی امام شافعیان ، سراسر بیان کننده حرمتگذاری و لزوم مدارا بـا اندیـشه هـا و افکـار و احترام به بزرگان مذاهب دیگران است ؛ احترام فراوانی که وی برای مالک قائل بود و نیز عشق او به اهل بیت { که پیشوایان مذهب شیعه و امامیه قلمداد می شوند، از جملـه ویژگـی هـای بارز وی است که بهترین تبلیغ برای لزوم مدارا و احتـرام بـه مخالفـان مـذهبی اسـت . در عین حال که در برابر برخی عقاید، به شدت موضع گیری کرده ، آن را کفر و شرک مـی خوانـد، هرگز، کسی را به جرم آن عقاید کافر یا مشرک نخواند؛ چنان که عقاید جهمیه را تکفیر می کرد؛ ولی ، هرگز پیروانشان را کافر نمی شناخت ، بلکه ، حتی ، برای ایـشان طلـب رحمـت و آمـرزش می کرد؛ زیرا، معتقد بود که اولا، آنان معاند نیستند، بلکه غیر معاند و معذورند؛ ثانیا، در تأویـل سنت دچار لغزش شده ، یا تقلید از کسانی که چنین لغزشی را مرتکب شده اند، آنان را بـه ایـن 13 سمت کشانده است و این دو، هرگز، مسوولیتی را متوجه آنان نمی کند. پـس از عـصر ائمه مذاهب ، عالمان و فقهای تابع ایشان نیز به فراخور زمان خود، متوجه روابـط بـین پیـروان مذاهب مختلف اسلامی شده و بعضا سـخنان ارزنـده ای ، در راسـتای احتـرام متقابـل و مـدارا گفته اند که به نقل بخش هایی از آن اکتفا می شود: امام محمد غزالی ، یکی از دانشمندان برجسته و دارای آثار بسیار ارزنـده هـا و دیـدگاه هـای ارزشمند فقهی و اجتماعی است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.