Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین ثبات سیاسی و نرخ تورم در کشورهای منتخب منطقه منا

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 83 تا 108)

پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات آستانه ای بالقوه در رابطه میان شاخص ثبات سیاسی و نرخ تورم با لحاظ متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد مخارج مصرفی دولت، نقدینگی و نیز شاخص باز بودن اقتصاد برای ۱۶ کشور از کشورهای منطقه منا (MENA) طی دوره ۱۹۹۶ می پردازد. بدین منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی استفاده - زمانی ۲۰۱۴ شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل با رد فرضیه خطی بودن، وجود یک تابع انتقال پیوسته با دو رژیم متفاوت و اندازه آستانه ای ۰٫۷۵۶ را برای شاخص ثبات سیاسی در کشورهای مورد مطالعه نشان می دهند. همچنین، نتایج مطالعه بیانگر شدت یافتن تاثیر منفی شاخص ثبات سیاسی، رشد تولید ناخالص داخلی و نیز شاخص باز بودن اقتصاد در مقادیر بالاتر از حد آستانه ای محاسبه شده برای ثبات سیاسی می باشند. سایر نتایج هم نشان می دهند که ضریب تاثیرگذاری متغیرهای رشد مخارج مصرفی دولت و نقدینگی در هر دو رژیم مثبت و معنی دار می باشند که البته در رژیم دوم از شدت تاثیرگذاری شان کاسته شده است. این نتایج تاییدی بر نتایج دیگر مطالعات مشابه است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.