Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کنایه در مقدمه شاهنامه

نویسنده:

(22 صفحه - از 139 تا 160)

کلید واژه های ماشینی : کنایه ، شاهنامه ، کنایـه ، فردوسی ، زبان ، استعاره ، کنایـه هـای شاهنامه در زبان ، بخت ، هنری ، کنایـه هـای

خلاصه ماشینی:

"٣. انواع کنایه به لحاظ انتقال معنا کنایه به جهت دلالت الفاظ و معانی ظاهری (مکنی به ) بر معنای کنایی (مکنی عنه ) سه قسم است : کنایه از موصوف ؛ کنایه از صفت ؛ کنایه از فعل و به لحاظ انتقال معنای مقصـود دو قسم است : قریب یا بعید؛ کنایه قریـب آن اسـت کـه ربـط بـین لازم و ملتـزم بـه آسـانی فهمیده می شود؛ اما در کنایة بعید بین لازم و ملزوم چندین واسطه قرار می گیرد، مثـل "سـر کیسه به گندنـا بستن " به این معنی که ، سر کیسه را نمی تـوان بـا گنــدنا بسـت و زود پــاره می شود. آنجــا کـه سخــن از دلاوری هــای پهلـوانــان و صحنـه پردازی های داستانی است ، آرایش کلام هم بیشتر است و کنایه های بلاغی بـه شـیوة تلویح ، بسامد بیشتری دارند؛ برای مثال عنان از رکیب ندیـدن ، تلـویحی اسـت از بـه تنـدی اسب تاختن ؛ من اسب آن گزینم که اندر نشـیب بتـــازم نبیـــنم عنـــان از رکیـــب (فردوسی ، ١٣٧٦، ج٧: ٢٧١) اما در آغاز کتاب که سخن از اندیشه و بـاور اوسـت و در پـی ارتبـاطی صـمیمانه بـا مخاطب است ، نوع کنایه هایی که بر می گزینـد کنایـه هـای ایمـایی اسـت ؛ بـه گونـه ای کـه مخاطب ، بی درنگ از ظاهر لفظ عبور می کند و بلافاصله مفهوم کنایی را در نظر مـی آورد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.